Zdravko Zrinušić

Mjesto i datum rođenja: Tomislavgrad, 14. svibnja 1965.


Obrazovanje

Ekonomski fakultet u Zagrebu, diplomirao 1990.;

Profesionalna karijera

2018. - Ministarstvo financija, državni tajnik
2016. - 2018. Ministarstvo financija, pomoćnik ministra i ravnatelj Porezne uprave
2012. - 2016. Štedbanke d.d., član Uprave
2012. - 2012. Štedbanka d.d., savjetnik u uredu Uprave
2010. - 2012. Croatia osiguranje d.d., predsjednik Uprave
2005. - 2010. Štedbanka d.d., zamjenik predsjednika Uprave
2002. - 2004. Sunce osiguranje d.d., član Uprave
2001. - 2001. Sunce osiguranje d.d., savjetnik za organizaciju
2000. - 2001. Financijska policija, pomoćnik Glavnog inspektora
1998. - 2000. Ministarstvo financija, pomoćnik ministra
i glavni inspektor Financijske policije
1997. - 1998. Ministarstvo financija, predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca
1994. - 1997. Financijska policija, načelnik Odjela za kontrolu financijskih institucija u
Centralnoj službi
1993. - 1994. Financijska policija, inspektor I vrste zvanja
1990. - 1993. Služba društvenog knjigovodstva , referent VSS, inspektor te revizor

Stručno usavršavanje

Organizator seminara UN - Ured za borbu protiv pranja novca, Ljubljana, Zagreb
Financijsko modeliranje (org. Vlada Republike Slovenije)
Financijsko modeliranje (org. UN, New York)
Fiskalni sustav i fiskalna politika (org. Pravni fakultet u Zagrebu za poslijediplomski studij)
Razni seminari na temu: Basel II, Solvensy II, upravljanje rizicima u bankarstvu i osiguranju, makroekonomske analize, unutarnja revizija i računovnodstvo banaka, i sl. (org. HNB, HIBO, Hrvatsko društvo ekonomista, TEB, Arhivanalitika, Lider media);

Radovi, nagrade i odlikovanja

Objavio nekoliko članaka na temu "pranja novca".
Suautor određenog broja članaka i radova na temu
tzv. "financijskog modeliranja" objavljenih u zemlji i inozemstvu
Odlikovan Redom hrvatskog pletera za osobiti doprinos razvitku i ugledu RH i
Spomenicom domovinske zahvalnosti za časnu i uzornu službu

Znanja i vještine

Dobro poznavanje financijskog i poreznog sustava u Republici Hrvatskoj