Zakoni i propisi - Ustrojstvo

  • Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/11 i 22/12)
  • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 32/12, 67/12 i 124/12)