Zakoni i propisi - Financijski sustav

 • Zakon o kreditnim institucijama (Narodne novine, br. 117/08, 74/09, 153/09, 108/12, 54/13, 159/13 i 19/15)
 • Zakon o elektroničkom novcu (Narodne novine, br. 139/10)
 • Zakon o faktoringu (Narodne novine, br. 94/14 i 85/15)
 • Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Narodne novine, br. 109/97, 117/97, 76/99, 10/01, 92/05, 21/10, 15/13 i 139/13)
 • Uredba o izmjeni zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Narodne novine, br. 151/14)
 • Zakon o osiguranju depozita (Narodne novine, br. 82/15)
 • Zakon o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine, br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13 i 9/15)
 • Zakon o kreditnim unijama (Narodne novine, br. 141/06, 25/09 i 90/11)
 • Zakon o mjenici (Narodne novine, br. 74/94 i 92/10)
 • Zakon o čeku (Narodne novine, br. 74/94)
 • Zakon o osiguranju (Narodne novine, br. 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14)
 • Zakon o osiguranju - novi (Narodne novine, br. 30/15)
 • Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine, br. 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14)
 • Zakon o platnom prometu (Narodne novine, br. 117/01, 133/09 i 136/12)
 • Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (Narodne novine, br. 117/08 i 59/12)
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 91/10 i 112/12)
 • Zakon o deviznom poslovanju (Narodne novine, br. 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 92/09, 153/09, 145/10 i 76/13)
 • Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10, 114/11, 51/13, 19/14 i 19/14)
 • Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 109/97 i 114/01)
 • Zakon o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, br. 84/02, 87/02, 120/02, 109/07, 108/12 i 148/13)
 • Zakon o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13 i 18/15)
 • Zakon o financijskim konglomeratima (Narodne novine, br. 147/08 i 54/13)
 • Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 33/92, 90/92, 146/05, 109/97 i 54/13)
 • Zakon o reviziji (Narodne novine, br. 90/92, 146/05, 139/08 i 144/12)
 • Zakon o leasingu (Narodne novine, br. 141/13)
 • Zakon o financijskom osiguranju (Narodne novine, br. 76/07 i 59/12)
 • Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, br. 16/13 i 143/14)
 • Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (Narodne novine, br. 36/01, 135/06, 75/08 i 54/13)
 • Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 140/05, 154/11 i 12/12)
 • Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Narodne novine, br. 44/94, 79/98, 19/99, 35/00, 60/04, 12/12 i 15/13)
 • Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine, br. 19/15)
 • Zakon o Financijskoj agenciji (Narodne novine, br. 117/01, 60/04 i 42/05)
 • Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine, br. 138/06 i 25/13)
 • Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 16/13 i 143/14)
 • Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 106/93)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Narodne novine, br. 54/13)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (Narodne novine, br. 54/13)
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (Narodne novine, br. 54/13)