Zakoni i pravilnici

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17)

U Narodnim novinama broj 1/19 od 3. siječnja 2019. objavljeni su novi Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17):

Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (Narodne novine, br. 1/19)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Obrazac za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (Obrazac UZSPN-O-59) 27.25 KB
PDF Uputa o načinu popunjavanja obrasca za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama 334.64 KB
EXCEL Privitak Obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama 20.73 KB
PDF Uputa o načinu popunjavanja privitka obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama 315.37 KB

Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama i dodatni podatci koje su obveznici iz članka 9. Zakona i središnja kontaktna točka iz članka 65. Zakona dužni dostavljati Ministarstvu financija, Uredu za sprječavanje pranja novca. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama (Narodne novine, br. 1/09), Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja (Narodne novine, br. 1/09) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprečavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja (Narodne novine, br. 153/13). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (Narodne novine, br. 1/19)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Obrazac za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000 kuna i većoj (Obrazac UZSPN-O-61) 22.25 KB
PDF Uputa o načinu popunjavanju obrasca za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000 kuna i većoj 314.54 KB
EXCEL Privitak obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000 kuna i većoj 20.62 KB
PDF Uputa o načinu popunjavanju privitka obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000 kuna i većoj 309.28 KB

Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj, dodatni podatci koje su obveznici iz članka 9. Zakona dužni dostavljati Ministarstvu financija, Uredu za sprječavanje pranja novca te uvjeti pod kojima Obveznik nije dužan obavještavati Ured o gotovinskoj transakciji. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji (Narodne novine, br. 1/09). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca (Narodne novine, br. 1/19)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Obrazac za dostavljanje dodatnih podataka Uredu za sprječavanje pranja novca (Obrazac UZSPN-O-113) 15.93 KB
PDF Uputa o načinu popunjavanja obrasca za dostavu dodatnih podataka Uredu za sprječavanje pranja novca 201.86 KB

Ovim se Pravilnikom propisuje način dostavljanja dodatnih podataka koje obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 1. Zakona dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca na zahtjev Ureda. Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave (Narodne novine, br. 1/19)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Obrazac za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane Carinske uprave (Obrazac UZSPN-O-121) 114.5 KB
PDF Uputa o načinu popunjavanja obrasca obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane Carinske uprave 214.75 KB

Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Ministarstva financija, Carinske uprave. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (Narodne novine, br. 1/09) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (Narodne novine, br. 153/13). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma (Narodne novine, br. 1/19)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Obrazac za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranje terorizma (Obrazac UZSPN-O-148-2) 10.48 KB

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o osobama protiv kojih su Ravnateljstvo policije, uključujući i Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta, nadzorne službe ministarstva nadležnog za financije – Porezna uprava, Financijski inspektorat, Carinska uprava i druge službe ministarstva nadležnog za financije, Hrvatska narodna banka i/ili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, podnijeli kaznenu ili drugu prijavu za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma, a koje su podatke nadležna tijela dužna dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca. Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma (Narodne novine, br. 1/19)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazac za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma (Obrazac UZSPN-O-148-3) 68.5 KB

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o osobama protiv kojih je pokrenuta istraga, podignuta optužnica ili donesena sudska odluka za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma te o predikatnim kaznenim djelima u vezi s pranjem novca, a koje su podatke nadležna državna odvjetništva i nadležni sudovi dužni dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 76/09). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima (Narodne novine, br. 1/19)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazac za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prekršajnom postupku (Obrazac UZSPN-O-148-6) 77.5 KB

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o predmetima u kojima je dovršen prekršajni postupak zbog prekršaja propisanih Zakonom, a koje podatke je Financijski inspektorat dužan dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima (Narodne novine, br. 76/09). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije (Narodne novine, br. 1/19)

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije. Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uredba (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 504.8 KB