Ustrojstvo

Ministarstvo financija je tijelo državne uprave čiji je djelokrug određen Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13,).

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 32/12, 67/12, 124/12, 78/13, 102/13, 24/14, 134/14, 154/14) ustrojene su sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice:

Ministar financija 

 

Državni tajnik

Kabinet ministra

 

Glavno tajništvo

Uprava za makroekonoske analize, gospodarstvo, financijski
sustav, EU i međunarodne financijske odnose

 

Državna riznica

Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor

 

Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak 

 

Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara

 Porezna uprava

 

 Carinska uprava

Detaljan prikaz unutarnjeg ustrojstva Ministarstva financija


Ministri financija u Republici Hrvatskoj