Ustrojstvo

Ministarstvo financija je tijelo državne uprave čiji je djelokrug određen Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 93/16, 104/16).

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 54/17) ustrojene su sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice:

Ministar financija 

 

Državni tajnik

Kabinet ministra

 

Glavno tajništvo

Uprava za makroekonomske analize, 
EU i međunarodne financijske odnose

 

Državna riznica

Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor

 

Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak 

 

Uprava za upravljanje javnim dugom

Uprava za gospodarstvo i financijski sustav 

 

Carinska uprava 

 Porezna uprava

 

 

Prikaz unutarnjeg ustrojstva Ministarstva financija 


Ministri financija u Republici Hrvatskoj