Upute, obrasci zahtjeva, suglasnost

Uputa za izvršavanje državnog proračuna

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa - Izvršavanje državnog proračuna 714.39 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 1.a Zahtjev za uspostavu nove područne riznice, premještaj lokacije, gašenje područne riznice, za novom informatičkom opremom 44 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 1.b Zahtjev za dodjelom ili ukidanjem ovlaštenja za korištenje informacijskog sustava Ministarstva financija 47 KB
PDF Prilog 2.a Zahtjev za otvaranje računa 98.75 KB
PDF Prilog 2.b Obrazac HNB za prijavu potpisa 75.61 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 3.a Obrazac RKP 40.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 3.b Obrazac PRKP 35 KB
PDF Prilog 3.c. Prijava potpisa proračunskog korisnika, organizacijskog dijela, obrazac HPB 89.84 KB
PDF Prilog 4. Zahtjev za izvještavanjem 187.9 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 5.a. Zahtjev za otvaranje domaceg dobavljača 50.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 5.b. Obrazac otvaranja inozemnog dobavljača 28 KB
PDF Prilog 5.c. Uputa za popunjavanje obrasca za otvaranje inozemnog dobavljača 250.84 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 5.d. Zahtjev za ažuriranje inozemnog dobavljača 29 KB
PDF Prilog 6.a. Zahtjev za povrat-preknjiženje sredstava koja nemaju karakter prihoda 127.38 KB
PDF Prilog 6.b. Prijava potpisa proračunskog korisnika 33.43 KB
EXCEL Prilog 7.a. Zahtjev za davanje suglasnosti za otvaranje nove stavke na izvoru 11 u DPRH 2018 20.41 KB
EXCEL Prilog 7.b. Zahtjev za davanje suglasnosti za otvaranje nove stavke na izvoru 12 u DPRH 2018 20.46 KB
EXCEL Prilog 7.c. Zahtjev za davanje suglasnosti za otvaranje novog izvora aktivnosti stavke u DPRH 2018 22.06 KB
PDF Prilog 8.a. Nalog za preknjiženje prihod-prihod FINA 148.49 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 8.b.Nalog za preknjizenje PRIHOD-PRIHOD Ministarstvo financija 30 KB
EXCEL Prilog 8.c. Nalog za preknjizenje rashod-prihod 16.38 KB
EXCEL Prilog 8.d. Nalog za preknjizenje rashod-rashod 18.57 KB
EXCEL Prilog 8.e. Nalog za preknjiženje zajednickih rashoda 21.08 KB
EXCEL Prilog 8.f. Nalog za preknjiženje naknada za bolovanja 16.34 KB
EXCEL Prilog 9. Izvještaj o povratima sredstava u državni proračun 14.57 KB
PDF Prilog 10.a. Financial Identification (FI) 547.37 KB
PDF Prilog 10.b. Expert identitification sheet (EIS) 100.52 KB

Uputa o načinu isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa o načinu isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora 2.16 MB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa o računovodstvenim načelima koja se primjenjuju u sastavljanu izvještaja o izvršenju državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna 506.01 KB

Uputa o načinu evidentiranja prihoda i rashoda proizašlih iz provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa o načinu evidentiranja prihoda i rashoda proizašlih iz provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja 103.47 KB
TEXT DOCUMENT Zahtjev za umanjenje prava trošenja 30.5 KB

Upute o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa o načinu praćenja vlastitih i namjenskih prihoda - Hrv. matica iseljenika 120.55 KB
PDF Uputa o načinu praćenja vlastitih i namjenskih prihoda - HACZ i HAKOM 132.65 KB
PDF Uputa o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka ustanova u sustavu socijalne skrbi uključenih u Državni proračun RH za 2015. godinu 134.56 KB
EXCEL Uputa o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka državnih ustanova u zdravstvu uključenih u Državni proračun RH za 2015. godinu 122.27 KB
EXCEL Uputa o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode planiranih u Državnom proračunu RH za 2015. godinu 78.21 KB
EXCEL Uputa o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti uključenih u Državni proračun RH za 2015. godinu 66.66 KB
EXCEL Uputa o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka ustanova u sustavu izvršenja sankcija uključenih u Državni proračun RH za 2015. godinu 50.74 KB
EXCEL Uputu o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka arhiva, muzeja, galerija, i ostalih proračunskih korisnika iz područja kulture uključenih u Državni proračun za Republike Hrvatske za 2015. godinu 96.98 KB
EXCEL DOCUMENT Vezne tablice 2016. za EV naloge - ažurirano 22.7.2016. 56.5 KB

Kontrolni brojevi

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Kontrolni brojevi 2018. 405.5 KB

Uputa o lokacijskoj klasifikaciji

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Uputa o lokacijskoj klasifikaciji 66 KB
EXCEL DOCUMENT Šifre za lokacijsku klasifikaciju 77 KB
EXCEL DOCUMENT Naselja za lokacijsku klasifikaciju 698 KB

Izvršenje prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Multivalutni transakcijski račun Ministarstva financija u Hrvatskoj narodnoj banci i standardne valute izvršenja 14.26 KB
PDF Prezentacija izvršenja prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija - sa transakcijskog računa Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke 3.04 MB
PDF Unos deviznog zahtjeva - uputa 165.05 KB
EXCEL Uputa za izvršenje prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija - sa transakcijskog računa Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke - integrirani korisnici 15.63 KB
PDF Uputa za izvršenje prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija - sa transakcijskog računa Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke - integrirani korisnici - uputa integriranim korisnicima 1.74 MB
EXCEL Platne instrukcije za uplate iz inozemstva 33.92 KB