Upute, obrasci zahtjeva, suglasnost

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Suglasnost za izvršavanje izvora/aktivnosti/stavke do razine ostvarenja primitaka u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu 34 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaji o povratima sredstava u Državni proračun 14.55 KB

Uputa o načinu isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa o načinu isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora 2.16 MB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Uputa o računovodstvenim načelima koja se primjenjuju u sastavljanu izvještaja o izvršenju državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna 895.81 KB

Uputa o načinu evidentiranja prihoda i rashoda proizašlih iz provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa o načinu evidentiranja prihoda i rashoda proizašlih iz provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja 103.47 KB
TEXT DOCUMENT Zahtjev za umanjenje prava trošenja 30.5 KB

Upute o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka ustanova u sustavu socijalne skrbi uključenih u Državni proračun RH za 2015. godinu 134.56 KB
EXCEL Uputa o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka državnih ustanova u zdravstvu uključenih u Državni proračun RH za 2015. godinu 122.27 KB
EXCEL Uputa o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode planiranih u Državnom proračunu RH za 2015. godinu 78.21 KB
EXCEL Uputa o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti uključenih u Državni proračun RH za 2015. godinu 66.66 KB
EXCEL Uputa o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka ustanova u sustavu izvršenja sankcija uključenih u Državni proračun RH za 2015. godinu 50.74 KB
EXCEL Uputu o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka arhiva, muzeja, galerija, i ostalih proračunskih korisnika iz područja kulture uključenih u Državni proračun za Republike Hrvatske za 2015. godinu 96.98 KB
EXCEL DOCUMENT Vezne tablice 2016. za EV naloge - ažurirano 22.7.2016. 56.5 KB

Uputa o poslovanju preko jedinstvenog računa riznice nakon zatvaranja računa korisnika

više

Uputa o planiranju i izvršavanju zajmova i darovnica svjetske banke preko HNB-a i jedinstvenog računa državnog proračuna/državne riznice

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa o planiranju i izvršavanju zajmova i darovnica svjetske banke preko HNB-a i jedinstvenog računa državnog proračuna/državne riznice 42.56 KB
TEXT DOCUMENT Standard settlement instructions - SSI 2014 47.5 KB

Uputa o lokacijskoj klasifikaciji

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Uputa o lokacijskoj klasifikaciji 66 KB
EXCEL DOCUMENT Šifre za lokacijsku klasifikaciju 77 KB
EXCEL DOCUMENT Naselja za lokacijsku klasifikaciju 698 KB

Otvaranje novog dobavljača

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Zahtjev za otvaranje domaćeg dobavljača 56 KB
TEXT DOCUMENT Upute za rad korisnicima Državnog proračuna - matični podaci inozemni dobavljača 160 KB
TEXT DOCUMENT Upute za rad integriranim korisnicima Državnog proračuna - matični podaci inozemni dobavljača 85.5 KB
EXCEL DOCUMENT Obrazac za otvaranje ino - dobavljača 28 KB
EXCEL DOCUMENT Obrazac za ažuriranje ino - dobavljača 29 KB
PDF Uputa za popunjavanje obrasca za otvaranje ino - dobavljača 248.84 KB

Izvršenje prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Multivalutni transakcijski račun Ministarstva financija u Hrvatskoj narodnoj banci i standardne valute izvršenja 14.26 KB
PDF Prezentacija izvršenja prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija - sa transakcijskog računa Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke 3.04 MB
PDF Unos deviznog zahtjeva - uputa 165.05 KB
EXCEL Uputa za izvršenje prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija - sa transakcijskog računa Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke - integrirani korisnici 15.63 KB
PDF Uputa za izvršenje prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija - sa transakcijskog računa Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke - integrirani korisnici - uputa integriranim korisnicima 1.74 MB
EXCEL Platne instrukcije za uplate iz inozemstva 33.92 KB