Upute, nalozi i ostalo

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Dopis - Uputa za konsolidaciju financijskih izvještaja u sustavu proračuna 702.09 KB
PDF Uputa za konsolidaciju financijskih izvještaja u sustavu proračuna 1.48 MB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa JLP(R)S o izradi Bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje 643.67 KB
PDF Uputa razdjelima DP o izradi Bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje 668.14 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Dopis MINFIN o ažuriranoj Uputi o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske 169.76 KB
PDF Uputa o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske 77.89 KB

EU sredstva

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Upute za rač. evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava za škole, ministarstva, državne agencije i JLP(R)S 104.39 KB
EXCEL Upute za planiranje i računovodstveno evidentiranje EU sredstava 267.51 KB
EXCEL Popis računa korištenih u Uputama 15.2 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Vezne tablice 2018. - ažurirano 31.8.2018. 297.5 KB
EXCEL DOCUMENT Kontrolni brojevi - 2018 405.5 KB

Vezne tablice su namijenjene svim proračunskim korisnicima državnog proračuna, izuzev proračunskih korisnika treće razine koji su Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna izuzeti od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u državni proračun (za ove proračunske korisnike pripremljene su posebne Vezne tablice za EV naloge, koje su objavljene ovdje).

Upute kod statusnih i drugih promjena

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa za konsolidaciju financijskih izvještaja kod statusnih i drugih promjena 51.54 KB
PDF Uputa za knjigovodstvene evidencije i sastavljanje financijskih izvještaja kod statusnih i drugih promjena 82.2 KB
PDF Uputa za izvršavanje državnog proračuna kod statusnih promjena 43.74 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa o načinu evidentiranja prihoda i rashoda proizašlih iz provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja 100.3 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa o obavljanju popisa imovine i obveza, prosinac 2015. 1.43 MB

Naputak o primjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola kod ustanova u zdravstvu u postupku sanacije kojima su osnivači JLP(R)S i JLP(R)S čija osnivačka prava miruju

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Naputak o primjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola kod ustanova u zdravstvu u postupku sanacije kojima su osnivači JLP(R)S i JLP(R)S čija osnivačka prava miruju 2.71 MB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa o dodatnom (kasko) osiguranju prijevoznih sredstava 1.57 MB
PDF Evidencije kod proračunskih korisnika - obveznika PDV-a, koji posluju u sustavu Državne riznice 4.67 MB
PDF Dopis Zavodima za hitnu medicinu - Priznavanje rashoda kod novoosnovanih proračunskih korisnika 702.97 KB
TEXT DOCUMENT Korištenje namjenskih prihoda doznačenih u 2013. iz državnog proračuna 117 KB
PDF Uputa - evidentiranje naknada iz Zakona o cestama 823.72 KB
PDF Uputa - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 947.21 KB
PDF Konačan obračun poreza na dohodak - 2014 676.07 KB
EXCEL Potraživanja za naknade koje se refundiraju 18.03 KB

Pitanja i odgovori

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Najčešća pitanja proračunskih korisnika i odgovori- ažurirano siječanj 2016. 386.21 KB


Nalozi za preknjiženje

Praćenje projekata financiranih iz zajmova međunarodnih financijskih institucija i organizacija