Upravljanje rizicima

 

Upravljati rizicima znači gledati u budućnost, unaprijed razmišljati o potencijalnim događajima, učincima i posljedicama s kojima se korisnik proračuna može suočiti u budućnosti te pravovremeno poduzimati mjere kako bi se rizici minimalizirali, a time nepovoljni učinci izbjegli odnosno smanjili.

Pravovremeno uočiti ključne rizike i poduzeti odgovarajuće kontrolne aktivnosti znači izbjeći one financijske učinke koji će se nužno javiti da bi sanirali problem, ali i izbjegla negativna reputacija zbog propusta u poslovanju.

Rukovoditelji odgovorni za poslovanje i realizaciju postavljenih ciljeva, ujedno su i ključne osobe odgovorne za upravljanje rizicima i to trebaju shvatiti kao sastavni dio svog poslovanja, osobito prilikom donošenja odluka.

Kao pomoć u uvođenju sustavnog pristupa upravljanju rizicima izrađene su Smjernice za provedbu procesa upravljanja rizicima te Upute za izradu strategije upravljanja rizicima.

 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Smjernice za upravljanje rizicima 368.82 KB
PDF Upute za izradu strategije upravljanja rizicima 166.67 KB
PDF Upravljanje rizicima kao sastavni dio procesa strateškog planiranja 230.35 KB
PDF Pregled pojmova koji se koriste u Smjernicama za upravljanje rizicima 99.16 KB
EXCEL DOCUMENT Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika 22.5 KB
EXCEL DOCUMENT Obrazac registar rizika 24 KB
TEXT DOCUMENT Predlošci odluka za upravljanje rizicima 51.5 KB
PDF Upitinik za utvrđivanje rizika 35.75 KB