Uprava za financijski sustav


tel: 4591 171, fax: 4591 101
e-mail kontakt


AKTIVNOSTI:

 • izrada odnosno sudjelujelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja
  • bankarskog i deviznog sustava,
  • sustava osiguranja i platnog prometa,
  • tržišta novca i
  • tržišta kapitala
 • analiza i predlaganje mjere za poboljšanje tih sustava
 • inspekcijski nadzor određenih financijskih institucija
 • priprema rješenja, odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga Uprave
 • obavljanje drugih poslova koje odredi ministar

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

 • Odjel za bankarstvo, financijske konglomerate i platne sustave
 • Odjel za nadzor financijskih institucija i financijsku pismenost
 • Odjel za financijska tržišta, financijske instrumente i sustav osiguranja
 • Odjel za financijsko izvještavanje