Učinkovitost potpora

Sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne Novine, br. 49/17 i 69/17) i Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (Narodne novine, br: 121/16) nužno je postaviti uvjete za kontinuirano praćenje učinkovitosti državnih potpora. U odnosu na navedeno, Ministarstvo financija izradilo je Tablicu za procjenu učinkovitosti državnih potpora te Upitnik o državnim potporama, kojima je cilj na temelju postavljenih parametara praćenje učinkovitosti državnih potpora. Stoga je obveza davatelja državnih potpora popunjavanje predmetnih dokumenata, a kako bi iste Ministarstvo financija objedinilo te procijenilo financijski i gospodarski učinak iskazanih podataka na gospodarstvo Republike Hrvatske.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Tablica za procjenu učinkovitosti državnih potpora 56.84 KB
EXCEL Upitnik o državnim potporama 17.35 KB