Twinning projekti

Twinning ligt projekt “Daljnje poboljšanje sustava unutarnjih kontrola” u Republici Makedoniji

Ministarstvu financija Republike Hrvatske je za provedbu projekta pod nazivom “Daljnje poboljšanje sustava unutarnjih kontrola” u Makedoniji dodijeljen iznos od 250.000,00 EUR iz fondova Europske unije. Provedba projekta je započela 15. listopada 2018. i trajat će 8 mjeseci. Projekt će se provoditi u suradnji s Ministarstvom financija Republike Makedonije koje je glavni korisnik projekta.
Cilj ovog projekta je daljnji razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru kroz unapređenje regulative, razrade metodoloških alata za financijsko upravljanje i kontrole i unutarnju reviziju, jačanje kapaciteta korisnika proračuna na državnoj i lokalnoj razini kako bi se učinkovito upravljalo javnim sredstvima, te jačanje koordinacijske i nadzorne uloge Središnje harmonizacijske jedinice (SHJ) Ministarstva financija Republike Makedonije.
Ovim projektom će se ostvariti sljedeći rezultati:

  • Pripremljena konačna verzija Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
  • Razvoj novih metodoloških alata (Priručnik o upravljačkoj odgovornosti),
  • Razvijen i proveden program izobrazbe za financijsko upravljanje i kontrole i unutarnju reviziju te trening trenera,
  • Provođenje 3 pilot revizije,
  • Jačanje strateške uloge SHJ,
  • Razvoj priručnika za provjeru kvalitete prema PEM PAL modelu,
  • Poboljšanje godišnjeg izvještavanja o sustavu unutarnjih financijskih kontrola,
  • Održavanje konferencije za promociju sustava unutarnjih financijskih kontrola.