Twinning projekti

Twinning ligt projekt “Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola”

Ministarstvu financija Republike Hrvatske je za provedbu projekta pod nazivom “Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola” u Republici Sjevernoj Makedoniji dodijeljen iznos od 250.000,00 EUR iz fondova Europske unije. Provedba projekta je započela 15. listopada 2018. i trajat će 8 mjeseci. Projekt će se provoditi u suradnji s Ministarstvom financija zemlje korisnice koje je i glavni korisnik projekta.

Cilj ovog projekta je daljnji razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru kroz unapređenje regulative, razrade metodoloških alata za financijsko upravljanje i kontrole i unutarnju reviziju, jačanje kapaciteta korisnika proračuna na državnoj i lokalnoj razini kako bi se učinkovito upravljalo javnim sredstvima, te jačanje koordinacijske i nadzorne uloge Središnje harmonizacijske jedinice (SHJ) Ministarstva financija Republike Sjeverne Makedonije.

Ovim projektom će se ostvariti sljedeći rezultati:

  • Pripremljena konačna verzija Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
  • Razvoj novih metodoloških alata (Priručnik o upravljačkoj odgovornosti),
  • Razvijen i proveden program izobrazbe za financijsko upravljanje i kontrole i unutarnju reviziju te trening trenera,
  • Provođenje 3 pilot revizije,
  • Jačanje strateške uloge SHJ,
  • Razvoj priručnika za provjeru kvalitete prema PEM PAL modelu,
  • Poboljšanje godišnjeg izvještavanja o sustavu unutarnjih financijskih kontrola,
  • Održavanje konferencije za promociju sustava unutarnjih financijskih kontrola.

Otvaranje projekta

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Program 284.49 KB
PDF Letak 3.59 MB
PDF Prezentacija projekta 721.78 KB
PDF Priopćenje za medije 348.58 KB
EXCEL Fotogalerija 4.56 MB

Konferencija  „Izazovi razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola“ – 28. ožujka 2019.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Agenda 357.84 KB
PDF Press release 326.17 KB
ARCHIVE Prezentacije s konferencije 1.95 MB
ARCHIVE Fotogalerija 459.19 KB


Studijski posjet delegacije Republike Sjeverne Makedonije u okviru TWL projekta „Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola

Ministarstvo financija Republike Hrvatske nositelj je EU twinning light projekta „Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola" koji se provodi u Republici Sjevernoj Makedoniji. U sklopu projektnih aktivnosti u razdoblju od 3. do 6. lipnja 2019. organizirana je studijska posjeta za deset predstavnika iz Ministarstva financija, Grada Skopja i linijskog ministarstva Republike Sjeverne Makedonije.

Sudionici studijske posjete posjetili su Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske te Primorsko-goransku županiju kao primjere s dobrom praksom u području sustava unutarnjih kontrola, a gdje su i odražene prezentacije i predavanja za na navedenu temu.

Svečanost zatvaranja projekta financiranog iz sredstava EU "Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola"

Dana 13. lipnja 2019. u Ministarstvu financija Republike Sjeverne Makedonije održano je svečano zatvaranje projekta "Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola". Ovaj projekt koji je financiran iz sredstava EU je proveden u partnerstvu između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva financija Republike Sjeverne Makedonije koje je ujedno i glavni korisnik projekta. Projekt vrijedan 250.000,00 EUR započeo je 15. listopada 2018. i trajao je 8 mjeseci.

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u zemlji kako bi se osigurala učinkovita upravljačka odgovornost, transparentnost i dobro financijsko upravljanje javnim sredstvima u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom EU.

Projektne aktivnosti su uspješno provedene te su sljedeći rezultati ostvareni:


• pripremljen nacrt novog Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
• razvijeni novi priručnici i smjernice za praktičnu implementaciju financijskog upravljanja i kontrola te unutarnju reviziju,
• pilot unutarnje revizije provedene kod 3 korisnika proračuna,
• razvijeni novi metodološki alati za praćenje i provjeru kvalitete uspostavljenog sustava financijskog upravljanja i kontrola te unutarnje revizije,
• organizirane izobrazbe za osobe uključene u financijsko upravljanje i kontrole te unutarnje revizore sa državne i lokalne razine, a na kojima je sudjelovalo ukupno 528 sudionika.

Projektne aktivnosti podržale su provedbu prioriteta za razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola (eng. Public Internal Financial Control - PIFC) sadržanih u novom PIFC Policy Paper-u i Akcijskom planu za razdoblje 2019.-2021. te Programu reforme upravljanja javnim financijama 2018.-2021.

Tijekom svečanosti dr.sc. Shiret Elezi, zamjenica ministra financija Republike Sjeverne Makedonije, gđa Paulina Stanoeva, voditeljica programa, Sektor za javne financije u Delegaciji Europske unije te njezina ekselencija gđa Danijela Barišić izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske obratili su se sudionicima. Voditelj projekta zemlje korisnice g. Trajko Spasovski, Ministarstvo financija Republike Sjeverne Makedonije i voditeljica projekta države članice gđa Danijela Stepić, Ministarstvo financija Republike Hrvatske predstavili su ostvarene projektne rezultate.