Transition Facility

 

Transition Facility - „Daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola i metodologije rada" (CRO INTERCON)

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija korisnik je projekta „Daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola i metodologije rada" (CRO INTERCON). Projekt vrijednosti 550.000,00 EUR započeo je s provedbom 6.veljače 2017. i trajat će 12 mjeseci, a provodit će se u suradnji s Ministarstvom financija Republike Latvije i Nacionalnom akademijom za financije i ekonomiju Ministarstva financija Kraljevine Nizozemske.

Cilj ovog projekta je davanje potpore Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija Republike Hrvatske te doprinijeti uspješnom upravljanju javnim financijama u Republici Hrvatskoj.

Kroz projektne aktivnosti ostvarit će se sljedeći rezultati:

• Dane preporuke za poboljšanje postojećih praksi i procedura u području sustava unutarnjih kontrola;
• Ažuriran Priručnik za sustav unutarnjih kontrola za državnu i lokalnu razinu;
• Izrađen Priručnik za sustav unutarnjih kontrola za trgovačka društva u vlasništvu RH odnosno JL(R)S;
• Viša razina stručnosti i poboljšane vještine osoba odgovornih za koordinaciju i/ili razvoj sustava unutarnjih kontrola;
• Dane preporuke za poboljšanje postojećih promotivnih materijala za sustav unutarnjih kontrola;
• Provedene aktivnosti za promidžbu sustava unutarnjih kontrola;
• Tiskan metodološki okvir za razvoj sustava unutarnjih kontrola i za unutarnju reviziju.

Otvaranje projekta