Transition Facility

Transition Facility - „Daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola i metodologije rada" (CRO INTERCON)

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija bila je korisnik projekta „Daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola i metodologije rada" (CRO INTERCON). Projekt vrijednosti 550.000,00 EUR započeo je s provedbom 6.veljače 2017. i trajao je 13 mjeseci, a provodio se u suradnji s Ministarstvom financija Republike Latvije i Nacionalnom akademijom za financije i ekonomiju Ministarstva financija Kraljevine Nizozemske.

Cilj ovog projekta bio je davanje potpore Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija Republike Hrvatske te doprinijeti uspješnom upravljanju javnim financijama u Republici Hrvatskoj.

  • Kroz projektne aktivnosti ostvareni su rezultati projekta kako slijedi: Dane preporuke za poboljšanje postojećih praksi i procedura u području sustava unutarnjih kontrola;
  • Ažuriran Priručnik za sustav unutarnjih kontrola za državnu i lokalnu razinu;
  • Izrađen Priručnik za sustav unutarnjih kontrola za trgovačka društva u vlasništvu RH odnosno JL(R)S;
  • Viša razina stručnosti i poboljšane vještine osoba odgovornih za koordinaciju i/ili razvoj sustava unutarnjih kontrola;
  • Dane preporuke za poboljšanje postojećih promotivnih materijala za sustav unutarnjih kontrola;
  • Provedene aktivnosti za promidžbu sustava unutarnjih kontrola;
  • Tiskan metodološki okvir za razvoj sustava unutarnjih kontrola i za unutarnju reviziju.

Otvaranje projekta

Zatvaranje projekta

Konferencija 14. veljače 2018.- Primjeri dobre prakse u provedbi SUK-a u trgovačkim društvima u vlasništvu države/LP(R)S

Konferencija 15. veljače 2018.- Primjeri dobre prakse u provedbi SUK-a za korisnike proračuna na državnoj razini

Konferencija 16. veljače 2018.- Primjeri dobre prakse u provedbi SUK-a za korisnike proračuna na lokalnoj/područnoj (regionalnoj) razini

 

Radionica 6. veljače 2018. - Izobrazba o SUK - trgovačka društva

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Program 42.58 KB
PDF Nove smjernice upravljanja rizicima 253.57 KB
PDF Izobrazba vezana za SUK za korisnike proračuna - državna razina 9.39 MB

Radionica 16.1.2018.Izobrazba o SUK- državna razina

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Izobrazba vezana za SUK za korisnike proračuna - državna razina 9.39 MB
PDF Program 42.58 KB
PDF Nove smjernice za upravljanje rizicima 253.57 KB

Radionica 18.1.2018.2018. Izobrazba o SUK - loklana razina

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Izobrazba vezano za SUK za korisnike proračuna - loklana razina JUZ 8.73 MB
PDF Program 27.48 KB
PDF Nove smjernice za upravljanje rizicima YAD 253.62 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu države odnosno JLP(R)S 3.23 MB
PDF Priručnik za unutarnje revizore 1.24 MB
PDF Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za korisnike proračuna 2.63 MB