Statistika i izvješća

Ministarstvo financija objavljuje statističke podatke iz područja javnih financija, te financijska izvješća javnih poduzeća i ustanova.

U 2008. godini Ministarstvo financija, u suradnji s Institutom za javne financije, izradilo je i objavilo Registar neporeznih prihoda.

 

OBAVIJEST KORISNICIMA PRORAČUNA - POPUNJAVANJE STATISTIČKOG OBRASCA INV-p

Posebne napomene o popunjavanju obrasca INV-P za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - JLP(R)S, za proračunske korisnike državnog proračuna i JLP(R)S-a, te za izvanproračunske korisnike državnog proračuna i JLP(R)S-a koji vode proračunsko računovodstvo bit će objavljene s potrebnim prilozima na ovoj stranici u idućih nekoliko dana, prije kraja mjeseca travnja.