Smjernice za pomoć poduzetnicima u teškoćama

Smjernice za pomoć poduzetnicima u teškoćama predstavljaju Model ''C'' Vlade RH u sklopu mjera i aktivnosti za gospodarski oporavak i razvitak. Iste su usvojene 15. travnja 2010. godine Zaključkom Vlade RH.

Zaključak Vlade RH i Smjernice za pomoć poduzetnicima u teškoćama objavljene su u službenom glasilu (Narodne novine 46/10)


Paket Modela ''C'' sastoji se od:

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Smjernice za pomoć poduzetnicima u teškoćama 56.05 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac Zahtjeva za upućivanje Plana restrukturiranja u proceduru 81.5 KB
PDF Naputak za izradu plana restrukturiranja 43.66 KB
PDF Naputak za postupanje po zaprimljenim predmetima 45.47 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Shematski prikaz Smjernica 46.56 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Prezentacija Smjernica za pomoć poduzetnicima u teškoćama 626.68 KB
PDF AZTN - prezentacija pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje 53.53 KB
PDF Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje 154.03 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF NAJČEŠĆE POSTAVLJENJA PITANJA I ODGOVORI 99.42 KB

Poduzetnici koji ispunjavaju uvjete iz Smjernica (''poduzetnici u teškoćama'' prema pravilima o državnim potporama), a žele li biti primatelji državnih potpora koje Smjernice predviđaju, imaju obvezu izraditi Plan restrukturiranja, na način kako je to propisano Smjernicama, te ga dostaviti  resornom ministarstvu (uz ispunjeni Obrazac zahtjeva za upućivanje u proceduru).

Isključivo resorna ministarstva su ta koja predstavljaju operativnu kontakt točku za sve konkretne procedure prema Smjernicama za pomoć poduzetnicima u teškoćama.

Sukladno točci 8. Smjernica za pomoć poduzetnicima u teškoćama, resorna su ministarstva imenovala posebne radne skupine za njihovu provedbu, te objavila sve kontakt informacije i materijale na svojim Internet stranicama.

 Br.

MINISTARSTVO 

 1.  Ministarstvo gospodarstva, rada
 i poduzetništva
 
 2.  Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva,
 i ruralnog razvoja
 3.  Ministarstvo regionalnog razvoja,
 šumarstva i vodnog gospodarstva
 4.  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 5.  Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja
 i graditeljstva
 6.  Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
 7.  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 8.  Ministarstvo kulture
 9.  Minstarstvo turizma
 10.  Ministarstvo uprave
 11.  Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske
 solidarnosti
 12.  Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
 13.  Ministarstvo obrane
 14.  Ministarstvo unutarnjih poslova
 15.  Ministarstvo pravosuđa

Poduzetnici se potiču da se obrate resornim ministarstvima, točnije osobama imenovanima za operativnu provedbu Smjernica, a slijedom kontakt podataka objavljenima na Internet stranicama svakog pojedinog ministarstva.

Sva pitanja vezana za Model ''C'' upućuju se na
posebnu adresu elektroničke pošte
: smjernice-modelC@mfin.hr

OSTALE KORISNE INFORMACIJE

Financijski pokazatelji, te njihov pravilan izračun na temelju provjerenih podataka iz financijskih izvješća, te realnih procjena budućih novčanih tijekova, jedna su od osnovnih sastavnica ukupne ekonomsko-financijske ocjene stanja pojedinog poduzetnika, te održivosti plana restrukturiranja, točnije kratkoročne i dugoročne financijske stabilnosti. Imajući u vidu različite termine koji se u praksi pojavljuju za iste pokazatelje, ovdje  se mogu naći upute za izračun osnovnih financijskih pokazatelja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN, http://www.aztn.hr/) je pravna osoba s javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 122/03) i Zakonom o državnim potporama (NN 140/05). Agencija donosi odobrenje na prijedlog državne potpore koja se predviđa pojedinačnim planovima restrukturiranja, a koje Agenciji nakon analize iz svoje nadležnosti dostavljaju resorna ministarstva. Bez odobrenja Agencije, ne može se odobriti državna potpora, to jest ista se ne može usvojiti od strane Vlade RH.

Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja resorno ministarstvo podnosi prijedlog državne potpore na slijedećim obrascima (a koji se mogu pronaći i na Internet stranicama AZTN-a)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT AZTN - Obrazac za prijavu državne potpore 120.5 KB
TEXT DOCUMENT AZTN - Obrazac o dodatnim podacima za državne potpore za restrukturiranje poduzetnika u teškoćama: programi potpora 49.5 KB
TEXT DOCUMENT AZTN - Obrazac o dodatnim podacima za državne potpore za restrukturiranje poduzetnika u teškoćama: pojedinačne potpore 50 KB