Novosti

Novosti iz EU

Nove Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora

07. lipnja
2017.
Više

U cilju daljnjeg unaprjeđenja procesa upravljanja rizicima Ministarstvo financija donijelo je nove Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora. Smjernicama se proširuje opseg primjene i na trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.


Izobrazba za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

04. svibnja
2017.
Više

Novi (29.) ciklus izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor započet će u rujnu 2017. Prijavnice s popratnom dokumentacijom se zaprimaju najkasnije do 1. rujna 2017.

Podsjećamo da temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) pravo na prijavu za pohađanje izobrazbe ima osoba kojoj je stjecanje stručnog ovlaštenja uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređena.


Studijski posjet delegacije Armenije i Gruzije Središnjoj harmonizacijskoj jedinici

29. ožujka
2017.
Više

U organizaciji Sektora za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija Republike Hrvatske, a pod pokroviteljstvom GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), 23. i 24. ožujka 2017. u Ministarstvu financija organiziran je studijski posjet delegacije iz Armenije i Gruzije. Delegaciju je činilo 18 predstavnika uključenih u implementaciju i razvoj sustavu unutarnjih kontrola i to većinom iz Ministarstva financija te linijskih ministarstava iz područja obrane, poljoprivrede, obrazovanja i sporta, gospodarstva, infrastrukture i dr.


Arhiva novosti - Novosti