Novosti

Novosti iz EU

Svečanost otvaranja EU Twinning light projekta “Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola

03. prosinca
2018.
Više

Ovaj Twinning light projekt, čija sredstva za provedbu osigurava EU, se provodi u suradnji između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva financija zemlje korisnice.

Provedba projekta je počela 15. listopada 2018 i trajat će 8 mjeseci. Glavni cilj projekta je poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u zemlji korisnici sa ciljem ostvarivanja upravljačke odgovornosti, transparentnosti i dobrog financijskog upravljanja javnim sredstvima uz poštivanje svih međunarodnih standarda i najboljih EU praksi.


30. ciklus izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora

20. lipnja
2018.
Više

30. ciklus izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor započet će 17. rujna 2018. Obzirom na veliki broj prijavljenih polaznika, prostorne kapacitete te raspoloživa sredstva za ovu kalendarsku godinu, prijave na ovaj ciklus osnovne izobrazbe su ZATVORENE. Prijave za slijedeći (31.) ciklus osnovne izobrazbe su kontinuirano otvorene, a datum početka bit će pravovremeno objavljen na našim web stranicama ovisno o broju zaprimljenih prijava.


Izobrazba za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

15. ožujka
2018.
Više

Novi (30.) ciklus izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor započet će u rujnu 2018. Prijavnice s popratnom dokumentacijom se zaprimaju najkasnije do 31. kolovoza 2018.

Podsjećamo da temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) pravo na prijavu za pohađanje izobrazbe ima osoba kojoj je stjecanje stručnog ovlaštenja uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređena.


Arhiva novosti - Novosti