Novosti

Novosti iz EU

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

22. kolovoza
2019.
Više

Na prijedlog Sektora za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola izrađen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru. Isti je objavljen u Narodnim novinama, br. 77/19.

Izmjene i dopune Pravilnika odnose se na propisivanje obveze uspostave unutarnje revizije za Državni inspektorat te na usklađivanje naziva jednog korisnika proračuna razine razdjela. Uz navedeno, Pravilnik je dopunjen u dijelu obvezivanja „klinika“ u vlasništvu Republike Hrvatske na uspostavu unutarnje revizije. Navedenom dopunom sve zdravstvene ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske postaju obveznici uspostave unutarnje revizije.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika  o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.


Svečanost zatvaranja projekta financiranog iz sredstava EU “Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola”

14. lipnja
2019.
Više

Dana 13. lipnja 2019. u Ministarstvu financija Republike Sjeverne Makedonije održano je svečano zatvaranje projekta "Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola". Ovaj projekt koji je financiran iz sredstava EU je proveden u partnerstvu između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva financija Republike Sjeverne Makedonije koje je ujedno i glavni korisnik projekta. Projekt vrijedan 250.000,00 EUR započeo je 15. listopada 2018. i trajao je 8 mjeseci.


Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u zemlji kako bi se osigurala učinkovita upravljačka odgovornost, transparentnost i dobro financijsko upravljanje javnim sredstvima u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom EU.


Studijski posjet delegacije Republike Sjeverne Makedonije u okviru TWL projekta "Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola"

10. lipnja
2019.
Više


Ministarstvo financija Republike Hrvatske nositelj je EU twinning light projekta „Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola" koji se provodi u Republici Sjevernoj Makedoniji. U sklopu projektnih aktivnosti u razdoblju od 3. do 6. lipnja 2019. organizirana je studijska posjeta za deset predstavnika iz Ministarstva financija, Grada Skopja i linijskog ministarstva Republike Sjeverne Makedonije.

Sudionici studijske posjete posjetili su Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske te Primorsko-goransku županiju kao primjere s dobrom praksom u području sustava unutarnjih kontrola, a gdje su i odražene prezentacije i predavanja za na navedenu temu.


Arhiva novosti - Novosti