Novosti

Novosti iz EU

Novi Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

01. srpnja
2016.
Više

U Narodnim novinama, broj 58/16 objavljen je Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Stupanjem na snagu novog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 130/11).


Promatračka misija Europske Komisije, Opće Uprave za proračun

07. lipnja
2016.
Više

U razdoblju od 31. svibnja do 2. lipnja 2016. dvočlana delegacija Europske komisije, Opće uprave za proračun, posjetila je Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u svrhu obavljanja promatračke misije odnosno zajedničke provjere razvoja sustava unutarnjih kontrola u dvije pilot institucije u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture te Zagrebačkoj županiji.


Obavijest o roku završetka stručne izobrazbe za zvanje ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru za osobe koje su izobrazbu započele pohađati prije 25. srpnja 2015.

17. svibnja
2016.
Više

Osobe koje su započele pohađati stručnu izobrazbu za zvanje ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru prema Programu stručne izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru, a temeljem Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 141/06) dužne su istu završiti do 25. siječnja 2017. ili gube pravo završetka izobrazbe.

Rok završetka izobrazbe definiran je člankom 48. stavkom 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, 78/15).


Arhiva novosti - Novosti