Novosti

Novosti iz EU

Svečanost zatvaranja projekta financiranog iz sredstava EU “Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola”

14. lipnja
2019.
Više

Dana 13. lipnja 2019. u Ministarstvu financija Republike Sjeverne Makedonije održano je svečano zatvaranje projekta "Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola". Ovaj projekt koji je financiran iz sredstava EU je proveden u partnerstvu između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva financija Republike Sjeverne Makedonije koje je ujedno i glavni korisnik projekta. Projekt vrijedan 250.000,00 EUR započeo je 15. listopada 2018. i trajao je 8 mjeseci.


Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u zemlji kako bi se osigurala učinkovita upravljačka odgovornost, transparentnost i dobro financijsko upravljanje javnim sredstvima u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom EU.


Studijski posjet delegacije Republike Sjeverne Makedonije u okviru TWL projekta "Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola"

10. lipnja
2019.
Više


Ministarstvo financija Republike Hrvatske nositelj je EU twinning light projekta „Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola" koji se provodi u Republici Sjevernoj Makedoniji. U sklopu projektnih aktivnosti u razdoblju od 3. do 6. lipnja 2019. organizirana je studijska posjeta za deset predstavnika iz Ministarstva financija, Grada Skopja i linijskog ministarstva Republike Sjeverne Makedonije.

Sudionici studijske posjete posjetili su Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske te Primorsko-goransku županiju kao primjere s dobrom praksom u području sustava unutarnjih kontrola, a gdje su i odražene prezentacije i predavanja za na navedenu temu.


31. ciklus izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora

28. svibnja
2019.
Više

Novi (31.) ciklus izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor započet će 9. rujna 2019. Prijave sa popratnom dokumentacijom se zaprimaju najkasnije do 31. kolovoza 2019. putem e-mail-a shj@mfin.hr

Podsjećamo da temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) pravo na prijavu za pohađanje izobrazbe ima osoba kojoj je stjecanje stručnog ovlaštenja uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređena. 


Arhiva novosti - Novosti