Procjena učinaka propisa

 Teze za Prijedlog zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Teze za Prijedlog zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 44.14 KB

________________________________________________________________________

Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o reviziji

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazac iskaza o Procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o reviziji 41.07 KB

________________________________________________________________________ 

Teze za Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Teze za Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine 33.03 KB

________________________________________________________________________ 

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o računima za plaćanje potrošača

Predloženim normativnim rješenjem, odnosno novim Zakonom o računu za plaćanje potrošača, omogućit će se prijenos Direktive 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama.

Uspostavljanjem novih regulatornih zahtjeva, novi Zakon o računu za plaćanje potrošača povećat će uključenost u financijsku sferu dotada izostavljenih potrošača te učinkovitost funkcioniranja sustava platnih usluga.

Savjetovanje traje od 7. travnja 2016. do 7. svibnja 2016.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju 7. travnja do 7. svibnja 2016. godine na adresu: Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb; elektroničkom poštom na e-mail: ufs@mfin.hr ili na broj fax-a: 4591-101.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Informacija o provedbi savjetovanja za Nacrt prijedloga o računima za plaćanje potrošača 104.4 KB
PDF Prijedlog iskaza o procjeni ucinaka propisa Zakona o računima za plaćanje potrošača 38.31 KB

________________________________________________________________________  

Nacrt prijedloga Zakona o Državnom uredu za reviziju

Prijedlogom zakona o Državnom uredu za reviziju predviđa se daljnje unaprjeđenje sustava kontrole rashoda i to uvođenjem modela sankcioniranja za nepostupanje po preporukama Državnog ureda za reviziju kako za subjekte revizije tako i za odgovorne osobe subjekata revizije. Uvođenjem sankcioniranja doprinijet će se ispunjavanju ciljeva i preporuka Europske komisije. Također, Prijedlogom zakona se predlažu poboljšanja trenutnih zakonskih odredbi kod kojih su tijekom višegodišnje primjene uočeni određeni nedostaci.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Teze za Zakon o Državnom uredu za reviziju 24.29 KB
PDF Prethodna procjena za Prijedlog zakona o Državnom uredu za reviziju 42.52 KB

________________________________________________________________________  

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o tržištu kapitala

Savjetovanje traje od 1. travnja 2016. do 1. svibnja 2016.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 1. travnja do 1. svibnja 2016. godine na adresu: Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb; elektroničkom poštom na e-mail: ufs@mfin.hr ili na broj fax-a: 4591-101.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Informacija o provedbi savjetovanja za Nacrt prijedloga Zakona o tržištu kapitala 96.54 KB
PDF Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o tržištu kapitala 49.06 KB

________________________________________________________________________  

Teze i Obrazac prethodne procjene za Zakon o reviziji

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će do 25. ožujka 2016. godine.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja zainteresirane javnosti mogu se dostaviti na adresu: ufs@mfin.hr .

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Iskaz o procjeni učinaka propisa za Prijedlog zakona o reviziji 314.56 KB
PDF Teze za Zakon o reviziji 58.01 KB

________________________________________________________________________

Teze i Obrazac prethodne procjene za Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između (Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske investicijske banke kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te prekomorskim zemljama i područjima 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazac prethodne procjene za Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između (članica EU) i EIB kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove EIB za inv. proj. 43.83 KB
PDF Teze za Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između (članica EU) i EIB kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove EIB za investicijske projekte 21.89 KB

________________________________________________________________________ 

Teze i Obrazac prethodne procjene za Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske investicijske banke vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazac prethodne procjene za Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između (članica EU) i EIB vezano uz zajmove EIB za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područja 44.57 KB
PDF Teze za Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između (članica EU) i EIB vezano uz zajmove EIB za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područja 21.95 KB

________________________________________________________________________

Teze i Obrazac prethodne procjene za Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazac prethodne procjene za Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit 23.99 KB
PDF Teze za Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit 19.78 KB

________________________________________________________________________  

Teze i Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji 36.63 KB
PDF Teze za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji 29.78 KB

________________________________________________________________________

Teze i Obrazac prethodne procjene Zakona o o potvrđivanju Ugovora o supergaranciji između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt financiranja hrvatskog izvoza uz garanciju 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazac prethodne procjene za Zakon o potvrđivanju Ugovora o supergaranciji između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt financiranja hrvatskog izvoza za garanciju 36.58 KB
PDF Teze za prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o supergaranciji između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt financiranja hrvatskog izvoza uz garanciju 23.29 KB

________________________________________________________________________

Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o upravnim pristojbama

Savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću trajalo je 30 dana, odnosno od 22. travnja 2015. do 23. svibnja 2015. godine. Zainteresirana javnost mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na navedene dokumente.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogli su se dostaviti na adresu:

upravne-pristojbe@porezna-uprava.hr

Sva pitanja i prijedlozi upućeni na ovu e-mail adresu u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću razmotrit će se prilikom izrade konačnog nacrta prijedloga zakona.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa 54.33 KB
PDF Obrazac informacije o provedbi savjetovanja o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinka propisa za Zakon o upravnim pristojbama 298.11 KB

___________________________________________________________________________________________

Teze i Obrazac prethodne procjene za Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Prethodna procjena za Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 24.33 KB
PDF Teze za Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 20.16 KB

_______________________________________________________________________________

Teze i Obrazac prethodne procjene za Zakon o osiguranju depozita

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Prethodna procjena za Zakon o osiguranju depozita 26.82 KB
PDF Teze za Zakon o osiguranju depozita 23.49 KB

___________________________________________________________________________________

Teze i Obrazac prethodne procijene za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama općeg poreznog zakona 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama općeg poreznog zakona 45.59 KB
PDF Teze za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama općeg poreznog zakona 18.41 KB
PDF Obrazac prethodne procjene za Prijdlog zakona o izmjenama i dopunama općeg poreznog zakona 47.58 KB

____________________________________________________________________________________

Teze i Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt nacionalnog sufinaciranja EU fondova u razdoblju 2014. - 2020. godine

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Teze za Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju 2014.-2020. godine 23.51 KB
PDF Obrazac prethodne procjene učinaka propisa 36.45 KB

______________________________________________________________________________________ 

Teze i Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o upravnim pristojbama

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazac prethodne procjene za prijedlog Zakona o upravnim pristojbama 31.62 KB
PDF Teze za Nacrt prijedloga Zakona o upravnim pristojbama 21.69 KB

______________________________________________________________________________ 

Teze i Obrazac prethodne procjene za Zakon o osiguranju

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Teze za Prijedlog zakona o osiguranju 21.4 KB
PDF Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o osiguranju 34.72 KB
PDF Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Prijedloga zakona o osiguranju 854.04 KB

_________________________________________________________________________________

Teze i Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Teze za Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona 25.08 KB
PDF Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona 27.39 KB

_________________________________________________________________________________

Teze i Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Teze za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi 26.24 KB
PDF Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Poreznoj upravi 35.16 KB

___________________________________________________________________________

Teze i Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Prethodna procjena za Prijedlog zakona o izmjenama zakona o igrama na sreću s konačnim prijedlogom zakona 28.05 KB
PDF Teze za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o igrama na sreću s Konačnim prijedlogom Zakona 22.52 KB

Teze i Obrazac prethodne procjene za navedeni Prijedlog zakona bili su objavljeni na Internet stranicama Ministarstva financija u razdoblju od 30. listopada do 14. studenog 2014. godine.

____________________________________________________________________

Teze i Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Teze za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 22.64 KB
PDF Prethodna procjena za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 32.94 KB

_____________________________________________________________________

Teze i Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Teze za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 44.93 KB
PDF Prethodna procjena za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 73.3 KB

_____________________________________________________________________

Teze i Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Teze za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 48 KB
PDF Prethodna procjena za Prijedlog zakona o izmjenama zakona o doprinosima s konačnim prijedlogom zakona 45.62 KB