Registar neprofitnih organizacija

- za ulazak u Registar kliknuti ovdje

- za preuzimanje podataka iz Registra neprofitnih organizacija u digitalnom obliku kliknuti ovdje 

Obrasci za Registar neprofitnih organizacija:

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT 1.  Za upis: Obrazac: RNO 47 KB
TEXT DOCUMENT 2.  Upute za popunjavanje obrasca RNO 43 KB

Ispunjen i potpisan Obrazac RNO dostaviti isključivo poštom ili osobno najkasnije 60 dana od upisa u matični registar.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT 1. Za promjene: Obrazac: RNO-P 34.5 KB
EXCEL 2. Upute za popunjavanje obrasca RNO-P 11.17 KB

Promjene u registru (Obrazac: RNO-P) dostaviti isključivo poštom ili osobno u roku od 7 radna dana od upisa promjene u matični registar.

Uz Obrasce RNO i RNO-P neprofitne organizacije ne dostavljaju drugu dokumentaciju i ne plaća se upravna pristojba.

ADRESA:

Ministarstvo financija
Služba za neprofitno računovodstvo i izvještavanje
Katančićeva 5
10 000 Zagreb

 

Potvrda o upisu u Registar neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija ne izdaje potvrde o upisu u Registar neprofitnih organizacija. Potvrdu čini izlistana (isprintana) stranica Registra s podacima o neprofitnoj organizaciji dobivena nakon pretrage Registra. Za pretragu je dovoljno unijeti samo OIB.