Registar koncesija

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Okružnica svim davateljima koncesija u PDF format 63.15 KB
EXCEL Tablica uz Okružnicu u excel formatu 13.31 KB
PDF Uputa za ispunjavanje tablice u PDF- formatu 162.52 KB

Obrazac godišnjeg izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Obrazac 1 - za predmete koncesije prema čl. 5. ZOK - točke 1.,2.,4.,6.,8.,9.,11.,15.,18.-2016.g. 57 KB
EXCEL DOCUMENT Obrazac 2 - za predmet koncesije prema čl. 5. ZOK - točke 3.,5.,7.,10.,12.,13.,14.,16.,17.,19.,20.,21.,22.-2016.g. 52.5 KB

Javni podaci iz Registra koncesija dostupni su na: http://servisi.fina.hr/regkonc/index.do

Pravilnik o registru koncesija, (Narodne novine, br 1/18) 

Registar koncesija - javni podaci

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PRESENTATION Registar koncesija - prikaz sustava 1.01 MB
PRESENTATION Registar koncesija - javni podaci 616.5 KB
PDF Registar koncesija - općenito 47 KB
PDF Izvješće - Registar koncesija 51.35 KB

Registar koncesija

Napomena: Ministarstvo financija naglašava kako se radi o pristupu javnim podacima Registra koncesija, te molimo korisnike, ukoliko naiđu na probleme, da o istome izvijeste Ministarstvo financija, Registar koncesija na mail adresu: registar.koncesija@mfin.hr  

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Upute korisnicima javnih podataka 573.39 KB

 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Prijava za upis ugovora o koncesiji - Obrazac UK - Prilog 1 199.72 KB
EXCEL Prijava za upis naknade za koncesije - Obrazac UPK - Prilog 2 150.84 KB
EXCEL Prijava za upis promjena podataka iz ugovora o koncesiji - Obrazac UP - Prilog 3 201.54 KB
EXCEL Prijava za upis podataka o prestanku ugovora o koncesiji - Obrazac RU - Prilog 5 134 KB
EXCEL Prijava za upis obavljenog financijskog nadzora - Obrazac FN - Prilog 6 144.83 KB
EXCEL Prijava za upis podataka o stečajnom postupku - Obrazac SP - Prilog 7 132.84 KB
EXCEL Prijava za upis podataka o prisilnoj naplati - Obrazac PN - Prilog 8 130.96 KB
PDF Plan davanja koncesija - Prilog 11 136.77 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prijava za upis ugovora o koncesiji - Obrazac UK 56.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prijava za upis naknade za koncesije - Obrazac UPK 41.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prijava za upis promjena podataka iz ugovora o koncesiji - Obrazac UP 59 KB
EXCEL DOCUMENT Prijava za upis podataka o prestanku ugovora o koncesiji - Obrazac RU 35 KB
EXCEL DOCUMENT Prijava za upis obavljenog financijskog nadzora - Obrazac FN 40.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prijava za upis podataka o stečajnom postupku - Obrazac SP 35.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prijava za upis podataka o prisilnoj naplati - Obrazac - PN 34.5 KB
EXCEL DOCUMENT Plan davanja koncesija 36.5 KB

Registar koncesija (FINA) - pod opcijom ''upis u registar koncesija'' nalaze svi potrebni podaci i pojašnjenja za obveznike i korisnike Registra koncesija