Registar

Na temelju članka 2. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija je 15. srpnja 2008. donio PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKAkoji je službeno objavljen u Narodnim novinama br. 128/09.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09) 54.7 KB
PDF Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika te o načinu vođenja Registra (NN 142/14) 26.92 KB
EXCEL DOCUMENT Obrasci RKP/PRKP/BRKP 71.5 KB
EXCEL Upute za ispunjavanje obrazaca RKP/PRKP/BRKP 27.45 KB

Popis proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Popis proračunskih korisnika proračuna JLP(R)S 947.5 KB
EXCEL DOCUMENT Popis proračunskih korisnika državnog proračuna 208 KB
EXCEL DOCUMENT Popis izvanproračunskih korisnika državnog proračuna 35.5 KB
EXCEL DOCUMENT Popis izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S 41 KB

Ispunjene i ovjerene obrasce RKP, PRKP i BRKP dostaviti poštom na adresu:

FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA
Centar podrške sustavu državne riznice
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb