Referentna i diskontna stopa te stopa povrata potpore

Europska komisija temeljem Priopćenja Komisije o reviziji načina određivanja referentinih i diskontnih stopa (SL EU, C 14, od 19.1.2008.) utvrđuje i objavljuje, za svaku državu članicu Europsku unije, osnovnu stopu koja se koristi za izračun referentne kamatne i diskontne stope. Rečena osnovna stopa koristi se također i kao stopa za povrat državne potpore tako da se dodaje 100 baznih bodova na osnovnu stopu i objavljuje se na mrežnoj stranici Europske komisije.
 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Pregled osnovnih stopa za izračun referentne kamatne i diskontne stope: 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Base rates 2019 07 32.02 KB

Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1. sječnja 2018. 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1. lipnja 2018. 208.98 KB
PDF Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1. travnja 2018. 208.16 KB
PDF Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1.1.2018. 208.04 KB

Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1. sječnja 2017. 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1. lipnja 2018. 208.98 KB
PDF Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1. 8. 2017. 52.23 KB
PDF Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1.5.2017. 209.72 KB
PDF Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1.4.2017. 208.14 KB
PDF Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1.1.2017. 37.69 KB

Obavijest Europske komisije o osnovnoj stopi za Republiku Hrvatsku koja je u primjeni od 1. lipnja 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Referentna i diskontna stopa te stopa povrata potpore od 01.06.2016. 36.91 KB

Obavijest Europske komisije o osnovnoj stopi za Republiku Hrvatsku koja je u primjeni od 1. travnja 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Referentna i diskontna stopa te stopa povrata potpore 38.23 KB