Referentna i diskontna stopa te stopa povrata potpore

Europska komisija temeljem Priopćenja Komisije o reviziji načina određivanja referentinih i diskontnih stopa (SL EU, C 14, od 19.1.2008.) utvrđuje i objavljuje, za svaku državu članicu Europsku unije, osnovnu stopu koja se koristi za izračun referentne kamatne i diskontne stope. Rečena osnovna stopa koristi se također i kao stopa za povrat državne potpore tako da se dodaje 100 baznih bodova na osnovnu stopu.
 
Osnovna stopa od 1. lipnja 2016. za Republiku Hrvatsku iznosi 1,18%, a objavljena je mrežnoj stranici Europske komisije:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/base_rates_eu28tris_en.pdf

 

Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1. sječnja 2017. 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1.4.2017. 208.14 KB
PDF Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1.1.2017. 37.69 KB

Obavijest Europske komisije o osnovnoj stopi za Republiku Hrvatsku koja je u primjeni od 1. lipnja 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Referentna i diskontna stopa te stopa povrata potpore od 01.06.2016. 36.91 KB

Obavijest Europske komisije o osnovnoj stopi za Republiku Hrvatsku koja je u primjeni od 1. travnja 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Referentna i diskontna stopa te stopa povrata potpore 38.23 KB