Radionica o ulozi uprava/sektora/službi za financije u razvoju financijskog upravljanja i kontrola - lokalna razina

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PRESENTATION Prezentacija - Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole 351 KB
PRESENTATION Prezentacija - SIGMA 287.5 KB
PDF Sastanak voditelja za financijsko upravljanje i kontrole na lokalnoj razini 219.07 KB