Računovodstvo

Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija obavlja poslove koji se odnose na:

  • normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija;
  • sastavljanje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršenju državnog proračuna; razvijanje analitičkog okvira financijskog izvještavanja;
  • davanje uputa i mišljenja u svezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja proračunskih i izvanproračunskih korisnika;
  • sastavljanje financijskih izvještaja za državni proračun;
  • sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja;
  • objavu popisa korisnika proračuna.

U Službi za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, ustrojavaju se:

  • Odjel za uređenje računovodstvenog sustava proračuna
  • Odjel za državno knjigovodstvo
  • Odjel za neprofitno računovdstvo i izvještavanje
  • Odjel za analizu financijskih izvještaja proračuna i podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obavijest o uvođenju Osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) na nalozima za plaćanje javnih prihoda 130.68 KB