Provjera kvalitete

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Godišnji plan za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije 2016. 207.35 KB

Provjera kvalitete 

Nastavno na dopis dijela rukovoditelja unutarnje revizije kojim se traži dodatna edukacija u cilju primjene metodologije rada unutarnje revizije, a kako bi bili u mogućnosti iskazati učinke preporuka unutarnje revizije, odgovor ministra financija sadržan je u sljedećem dopisu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Godišnja provjera kvalitete aktivnosti unutarnje revizije 228.42 KB

Temeljem članka 41. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Središnja harmonizacijska jedinica obavlja provjeru kvalitete aktivnosti unutarnje revizije kod korisnika proračuna radi odgovarajućeg praćenja usklađenosti aktivnosti unutarnje revizije sa Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske i s metodologijom rada unutarnje revizije te u svrhu prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije rada.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije 326.68 KB