Provjera kvalitete

Temeljem članka 41. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Središnja harmonizacijska jedinica obavlja provjeru kvalitete aktivnosti unutarnje revizije kod korisnika proračuna radi odgovarajućeg praćenja usklađenosti aktivnosti unutarnje revizije sa Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske i s metodologijom rada unutarnje revizije te u svrhu prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije rada.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije 326.68 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Godišnji plan za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u 2019. 442.82 KB
PDF Godišnji plan za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u 2017. 367.4 KB
PDF Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u 2017. 9.66 MB
PDF Godišnji plan za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u 2016. 207.35 KB
PDF Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u 2016. 1.67 MB

Provjera kvalitete 

Nastavno na dopis dijela rukovoditelja unutarnje revizije kojim se traži dodatna edukacija u cilju primjene metodologije rada unutarnje revizije, a kako bi bili u mogućnosti iskazati učinke preporuka unutarnje revizije, odgovor ministra financija sadržan je u sljedećem dopisu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Godišnja provjera kvalitete aktivnosti unutarnje revizije 228.42 KB

Godišnja provjera kvalitete

U svrhu obavljanja godišnje provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije molimo rukovoditelje unutarnje revizije/imenovane unutarnje revizore da dostave Izvješće o učincima preporuka unutarnje revizije, sukladno dopisu ministra financija.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Dopis ministra, učinci preporuka unutarnje revizije u 2018.g. 286.86 KB
 

Podatke je potrebno dostaviti na e-mail ur.misljenje@mfin.hr  do 30. travnja 2019. godine putem obrazaca u Excel formatu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvješće o učincima preporuka unutarnje revizije u 2018.g. 138.5 KB
 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Dopis ministra, učinci preporuka unutarnje revizije u 2017 2.99 MB


Podatke je potrebno dostaviti na e-mail ur.misljenje@mfin.hr  do 30.travnja 2018. godine putem obrazaca u Excel formatu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvješće o učincima preporuka unutarnje revizije u 2017. 133.5 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Dopis ministra, učinci preporuka unutarnje revizije u 2016. 3.03 MB

Podatke je potrebno dostaviti do 28. travnja 2017. godine putem elektroničkog upitnika koji je dostupan na poveznici