Program konvergencije

Pristupanjem u EU Republika Hrvatska ima obvezu sudjelovanja u Europskom semestru te izrade Programa konvergencije i Nacionalnog programa reformi. Program konvergencije obuhvaća okvir i ciljeve ekonomske politike, makroekonomska i fiskalna kretanja te ključne strukturne reforme za srednjoročno razdoblje i njegova izrada je u nadležnosti Ministarstva financija. Za koordinaciju izrade Nacionalnog programa reformi nadležno je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2022. 1.04 MB
PDF Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2021. 1.93 MB
PDF Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. 1.58 MB
PDF Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2019. 2.15 MB
PDF Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2015. - 2018. 1.29 MB
PDF Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2017. 662.72 KB