Priprema proračuna

Sektor za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne samouprave u okviru svoje djelatnosti:

  • obavlja poslove vezane za planiranje, izradu i donošenje proračuna države i konsolidiranog proračuna države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • radi na unaprjeđenju sustava upravljanja javnim financijama;
  • prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke po područjima javne potrošnje koja se financira iz državnog proračuna;
  • obavlja poslove pripreme, izrade i praćenja proračuna po programima;
  • sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za državni proračun;
  • obavlja i druge poslove koje odredi ministar i glavni državni rizničar.

Obrasci zahtjeva za otvaranje novih izvora/aktivnosti/stavki

Otvaranje nove stavke na 4. razini s planom 0 na izvoru financiranja 11 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu

Temeljem Upute o izvršavanju Državnog proračuna u 2010. godini, KLASA: 400-06/10-01/120, URBROJ: 513-05-01/10-1 od 9. veljače 2010., proračunski korisnici podnose zahtjev za dobivanje suglasnosti za otvaranje nove stavke na 4. razini s planom 0 na izvoru financiranja 11 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Zahtjev za davanje suglasnosti za otvaranje nove stavke na 4. razini s planom 0 na izvoru financiranja 11 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu 20.5 KB

Otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke na izvoru financiranja 12 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu

Temeljem članka 4. stavka 6. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2018. godinu (Narodne novine, broj 124/17), proračunski korisnici podnose zahtjev za dobivanje suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke na izvoru financiranja 12 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Zahtjev za davanje suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke na izvoru financiranja 12 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu 20.77 KB

Otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu

Temeljem članaka 50. i 52. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) proračunski korisnici podnose zahtjev za dobivanje suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke za namjenske prihode i primitke.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Zahtjev za davanje suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu 22.09 KB

Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022.

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022., Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022. koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za navedeno razdoblje s rokovima predaje.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022. 206 KB

Prilozi za izradu financijskih planova za razdoblje 2020.-2022.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prilog 1a. Vezne tablice prihoda i primitaka i izvora financiranja 133 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 1b. Vezne tablice prihoda i primitaka i izvora financiranja za EV naloge 54.5 KB
EXCEL Prilog 2. Izvori financiranja u državnom proračunu 49.49 KB
EXCEL Prilog 3. Organizacijska klasifikacija 39.31 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 4. Lokacijska klasifikacija 86 KB
EXCEL Prilog 5. Ekonomska klasifikacija 166.8 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 6. Plan izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova 44 KB
EXCEL Prilog 7. Uputa za izradu obrazloženja financijskog plana 65.57 KB
EXCEL Prilog 8. Uputa za planiranje podprojekata 207.18 KB
EXCEL Prilog 9. Stanje obveza 15.82 KB
EXCEL Prilog 10. Format za dostavu podataka o podprojektima P4 za korisnike 3. razine 14.15 KB
EXCEL Prilog 11. Prijedlozi financijskih planova proračunskih korisnika 3. razine 12.24 KB
EXCEL Prilog 12. Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 15.35 KB

Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2021.

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021., Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2021. koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna za navedeno razdoblje s rokovima predaje.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2021. 391.92 KB

Prilozi za izradu financijskih planova za razdoblje 2019.-2021.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prilog 1a. Vezne tablice prihoda i primitaka i izvora financiranja 2019 130.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 1b. Vezne tablice izvora fin i prih i primitaka 2019. za EV naloge 53.5 KB
PDF Prilog 2. Izvori financiranja u državnom proračunu 75.77 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 3. Organizacijska klasifikacija 149 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 4. Lokacijska klasifikacija 86 KB
EXCEL Prilog 5. Ekonomska klasifikacija 166.81 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 6. Plan izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova 44 KB
PDF Prilog 7. Uputa za izradu obrazloženja financijskog plana 74.23 KB
EXCEL Prilog 8. Uputa za planiranje podprojekata 207.21 KB
EXCEL Prilog 9. Stanje obveza 15.17 KB
EXCEL Prilog 10. Prijedlog formata za dostavu podataka o podprojekitma za korisnike 3. razine 14.09 KB

Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020., Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020. koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna za navedeno razdoblje s rokovima predaje.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020. 216.03 KB

Prilozi za izradu financijskih planova za razdoblje 2018.-2020.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prilog 1a. Vezne tablice prihoda i primitaka i izvora financiranja 140 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 1b. Vezne tablice prihoda i primitaka i izvora financiranja za EV naloge 53.5 KB
PDF Prilog 2. Izvori financiranja u državnom proračunu 72.64 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 3. Organizacijska klasifikacija 148.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 4. Lokacijska klasifikacija 87 KB
EXCEL Prilog 5. Ekonomska klasifikacija 166.81 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 6. Plan izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova 44 KB
PDF Prilog 7. Uputa za izradu obrazloženja financijskog plana 74.3 KB
PDF Prilog 8. Uputa za planiranje materijalnih rashoda 43.13 KB
EXCEL Prilog 9. Stanje obveza 15.17 KB

Zaključak o obvezi utvrđivanja opravdanosti odabranog načina nabave vozila za službene potrebe proračunskih korisnika državnog proračuna

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zaključak o obvezi utvrđivanja opravdanosti odabranog načina nabave vozila za službene potrebe proračunskih korisnika državnog proračuna 78.63 KB

Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019.

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.,  Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2019. koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna za navedeno razdoblje s rokovima predaje.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2019. 1.53 MB

Prilozi za izradu financijskih planova za razdoblje 2017.-2019.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prilog 1a. Vezne tablice prihoda i primitaka i izvora financiranja 128.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 1b. Vezne tablice prihoda i primitaka i izvora financiranja za EV naloge 59.5 KB
PDF Prilog 2. Izvori financiranja u državnom proračunu 73.32 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 3. Organizacijska klasifikacija 148.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 4. Lokacijska klasifikacija 87 KB
EXCEL Prilog 5. Ekonomska klasifikacija 167.03 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 6. Plan izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova 44 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 7. Proračunski korisnici s korisnicima treće razine 117.5 KB
EXCEL Prilog 8a. Upute za planiranje i računovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava 263.25 KB
EXCEL Prilog 8b. Popis korištenih EU računa 15.2 KB
PDF Prilog 9. Uputa za izradu obrazloženja financijskog plana 48.96 KB
PDF Prilog 10. Uputa za planiranje materijalnih rashoda 64.53 KB

Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2018.

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018., Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018. koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna za navedeno razdoblje s rokovima predaje.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Upute za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2016.-2018. 1.64 MB

Prilozi za izradu financijskih planova za razdoblje 2016.-2018.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prilog 1. Vezna tablica prihoda i primitaka i izvora financiranja 278 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 2. Izvori financiranja 29 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 3. Organizacijska klasifikacija 159.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 4. Lokacijska klasifikacija 87 KB
EXCEL Prilog 5. Ekonomska klasifikacija 166.81 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 6. Plan izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova 44 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 7. Proračunski korisnici sa korisnicima treće razine 128 KB

Uputa za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2016. godine

Radi pripreme Prijedloga odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u prva tri mjeseca 2016. godine, Ministarstvo financija izradilo je Uputu za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske za prva tri mjeseca 2016. godine.

Uputa sadrži razradu propisane metodologije za izradu financijskog plana za prva tri mjeseca 2016. godine i rokove za izradu i predaju nadležnom ministarstvu i Ministarstvu financija.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2016. godine 159.51 KB

Prilozi za izradu financijskih planova za prva tri mjeseca 2016. godine

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Prilog 1. Limiti za privremeno financiranje za prva tri mjeseca 2016. godine 26.94 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 2. Izvori financiranja 30 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 3. Lokacijska klasifikacija 87 KB
EXCEL Prilog 4. Ekonomska klasifikacija 271.14 KB
PDF Prilog 5. Uputa o planiranju i izvršavanju zajmova i darovnica Svjetske banke preko Hrvatske narodne banke i jedinstvenog računa državnog proračuna/državne riznice 43.31 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 6. Plan izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova 43.5 KB

Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2017.

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Ministarstvo financija izrađuje i dostavlja proračunskim i izvanproračunskim korisnicima Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2015. – 2017. koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015. - 2017., način izrade i rokove za izradu prijedloga državnog proračuna.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2017. 360.64 KB

Prilozi za izradu prijedloga Državnog proračuna za razdoblje 2015. - 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prilog 1. Vezna tablica prihoda i primitaka i izvora financiranja 313 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 2. Izvori financiranja 29 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 3. Organizacijska klasifikacija 158.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 4. Lokacijska klasifikacija 87 KB
EXCEL Prilog 5. Ekonomska klasifikacija 271.14 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 6. Plan izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova 44 KB

Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2016.

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08 i 136/12) Ministarstvo financija izrađuje i dostavlja proračunskim i izvanproračunskim korisnicima Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2016. koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. - 2016., način izrade i rokove za izradu državnog proračuna.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2016. 318.28 KB

Prilozi za izradu Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prilog 1. Vezna tablica prihoda i primitaka i izvora financiranja 260.5 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 2. Izvori financiranja 29 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 3. Organizacijska klasifikacija 152 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 4. Lokacijska klasifikacija 77 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 5. Ekonomska klasifikacija 305.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 6. Plan izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova 44 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 7. Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna 91.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 8. Tablica s popisom aktivnosti, izvorima financiranja i pripadajućom ekonomskom klasifikacijom koje trebaju biti uključene u financijske planove 44 KB

Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2015.

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12.) Ministarstvo financija izrađuje i dostavlja proračunskim i izvanproračunskim korisnicima Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2015. koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2013. - 2015., način izrade i rokove za izradu državnog proračuna.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Upute za izradu Prijedloga drzavnog proracuna Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2015. 264.77 KB

Prilozi za izradu Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prilog 1. Vezna tablica prihoda i primitaka i izvora financiranja 239.5 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 2. Izvori financiranja 27 KB
PDF Prilog 3. Organizacijska klasifikacija 80.36 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 4. Lokacijska klasifikacija 77 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 5. Ekonomska klasifikacija 305.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 6. Plan izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova 28.5 KB

Upute za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2012. godine

Radi pripreme Prijedloga odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u prva tri mjeseca 2012. godine, Ministarstvo financija izradilo je Uputu za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske za prva tri mjeseca 2012. godine.
Uputa sadrži metodologiju izrade financijskih planova i rokove za njihovu izradu predaju nadležnom ministarstvu i Ministarstvu financija.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa za izradu financijskih planova za prva tri mjeseca 2012. godine 90.74 KB

Prilozi za izradu financijskih planova za prva tri mjeseca 2012. godine

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Vezna tablica prihoda i primitaka i izvora financiranja 2012. 230 KB
PDF Organizacijska klasifikacija 2012. 78.1 KB
EXCEL DOCUMENT Plan izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova 28 KB

U prilozima su dane samo tablice proračunskih klasifikacija u kojima je tijekom 2011. godine došlo do promjena. Ostali, nepromijenjeni prilozi nalaze se na istoj internetskoj stranici Ministarstva financija, u sastavu Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2011. - 2013.

Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013.

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08.) Ministarstvo financija izrađuje i dostavlja ministarstvima, drugim državnim tijelima i izvanproračunskim korisnicima Upute za izradu Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2011. - 2013. koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2011. - 2013. godine, način izrade i rokove za izradu državnog proračuna.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa za izradu Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. 861.33 KB
PDF Budget Act 271.7 KB

Prilozi za izradu Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prilog 1. Vezna tablica prihoda i primitaka i izvora financiranja 209 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 2. Izvor financiranja 30.5 KB
PDF Prilog 3.Organizacijska klasifikacija 80.82 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 4. Lokacijska klasifikacija 77 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 5. Ekonomska klasifikacija 305.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 6. Plan izdataka za otplatu glavnice primljenjih zajmova 28.5 KB

Otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke za namjenske prihode i primitke

Temeljem članaka 50. i 52. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) proračunski korisnici podnose zahtjev za dobivanje suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke za namjenske prihode i primitke.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Zahtjev za davanje suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke u Državnom proračunu za 2015. godinu 52.5 KB