Prijava državne potpore Europskoj komisiji-obrasci prijave

Država članica Europske unije može dodjeljivati državne potpore koje nisu izuzete od prijave Europskoj komisiji (EK) tek nakon odluke o njenoj spojivosti s unutarnjim tržištem, odnosno odluke o odobrenju državne potpore koju donosi EK.

Ova obveza proizlazi iz samog Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), konkretno članka 108. UFEU-a te članka 3. Uredbe Vijeća (EU) 2015/1589, od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list EU, L 248, od 24.9.2015.) koji propisuju zabranu dodjele državne potpore prije nego što EK donese, ili se smatra da je donijela odluku kojom se odobrava državna potpora. Riječ je zapravo poštivanju tzv. klauzule o mirovanju (eng. „standstill clause").

Članak 8. Zakona o državnim potporama (NN 47/13) propisuje način postupanja davatelja državnih potpora i Ministarstva financija u odnosu na potpore za koje postoji obveza prijave Europskoj komisiji. Nakon što davatelj državne potpore dostavi Ministarstvu financija prijedlog programa/pojedinačne državne potpore, Ministarstvo financija izdaje mišljenje o usklađenosti s pravilima o državnim potporama te prijedlog programa/pojedinačne državne potpore prijavljuje EK putem posebnog elektroničkog sustava (SANI sustav - engl. State Aid Notification Interactive). Sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama, sve zahtjeve EK za dodatnim pojašnjenjima i dostavom dokumentacije davateljima državnih potpora te pojašnjenja i dokumentaciju davatelja državnih potpora, EK prosljeđuje Ministarstvo financija.

Osim postupka prijave potpora, pred EK moguće je započeti i postupak pretprijave potpora. Nakon provedenog postupka pretprijave, EK može donijeti odluku o otklanjanju svih možebitnih zapreka za donošenje odluke o spojivosti državne potpore sa zajedničkim tržištem, te da je iz tog razloga državna potpora spremna za prijavu, a može donijeti i odluku da se u konkretnom slučaju ne radi o državnoj potpori.

Davatelji sredstava mogu prijaviti/pretprijaviti mjeru EK za koju smatraju da ne predstavlja državnu potporu radi pravne sigurnosti ali također isključivo putem Ministarstva financija,.

Kako bi Ministarstvo financija moglo prijaviti/preptrijaviti državnu potporu EK, davatelji državnih potpora dostavljaju Ministarstvu financija, između ostalog i ispunjeni Obrazac prijave potpore - opći podaci, te posebni obrazac ovisno o vrsti državne potpore. U slučaju prijave/pretprijave mjere koja ne sadrži državnu potporu potrebno je ispuniti i Ministarstvu financija dostaviti Obrazac prijave potpore - opći podaci.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazac prijave – opći podaci 256 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima o pojedinačnoj regionalnoj potpori 183 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima – programi regionalnih potpora 124.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima – državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije 229 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima – državne potpore za zaštitu okoliša i energiju 329 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima – pojedinačna državna potpora za restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama 109 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima – pojedinačna državna potpora za sanaciju nefinancijskih poduzetnika u teškoćama 79 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima – programi državnih potpora za sanaciju, restrukturiranje ili privremenu potporu za restrukturiranje 142 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima – državne potpore za širokopojasni pristup 74.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima – državna potpora za filmove i ostala audiovizualna djela 48.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima – državna potpora za ulaganje u zračne luke 95 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima o operativnoj potpori za zračne luke 91 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima – državne potpore za rizično financiranje 248.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima – državna potpora za pokretanje poslovanja za zračne prijevoznike 67.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima – državna potpora soc. naravi prema čl. 107.2a) UFEU-a za usluge zračnog prijevoza 38.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima – državne potpore za pomorski promet 49 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac o dodatnim podacima za prijavu plana evaluacije 72.5 KB

Način prijave i sadržaj obrazaca propisan je

Uredbom Komisije br. 794/2004, od 21. travnja 2004. o prijavi i obrascima prijava (SL EU, L 140, od 30.4. 2004, L 302, od 1.11.2006., L 407, od 30.12.2006.; L 82, od 25.3.2008.; L 313, od 22.11.2008.; L 81, od 27.3.2009., L 308, od 24.11.2009.; L 109, od 12.4.2014., L 325 od 10.12.2015., L 51, od 26.2.2016.).

Uredbom Komisije 2015/2282, od 27. studenog 2015. o izmjeni Uredbe br. 794/2004. o obrascima prijava i obrascima o podacima (SL EU, L325, od 10.12.2015.)

Postupak Europske komisije kojeg provodi nakon zaprimanja prijave propisan je:

Uredbom Vijeća (EU) 2015/1589, od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list EU, L 248, od 24.9.2015.)