Povjerenstvo za fiskalnu politiku

Zbog potrebe jačanja neovisnost Odbora za fiskalnu politiku u skladu s odredbama Direktive Vijeća 2011/85/EU i jačanja uloge Odbora za fiskalnu politiku kao supervizora nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Hrvatski sabor donio je Odluku o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (Narodne novine, br. 156/13, u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sukladno kojoj je Povjerenstvo postalo drugo radno tijelo Hrvatskog sabora te je na taj način tijelo zaduženo za praćenje provedbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti odvojeno od Ministarstva financija, odnosno izvršne vlasti. Povjerenstvo je zamijenilo dosadašnji Odbor za fiskalnu politiku i preuzelo njegove zadaće.

Osnovna zadaća Povjerenstva je pratiti primjenu fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, koji je ujedno i predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, i šest članova iz redova Državnog ureda za reviziju, Ekonomskog instituta Zagreb, Instituta za javne financije, Hrvatske narodne banke, ekonomskih fakulteta i pravnih fakulteta. Članove Povjerenstva, kao svoje predstavnike, Odboru za financije i državni proračun predlažu navedene institucije, a oni se, izuzev predsjednika, imenuju od strane Hrvatskog sabora na prijedlog Odbora za financije i državni proračunu na razdoblje od pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja nakon isteka mandata.

Odlukom o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku (Narodne novine, br. 30/14) od 28. veljače 2014. imenovani su članovi Povjerenstva u sastavu:

 • mr. sc. VESNA KASUM, predstavnica Državnog ureda za reviziju
 • dr. sc. DANIJEL NESTIĆ, predstavnik Ekonomskog instituta Zagreb
 • dr. sc. VJEKOSLAV BRATIĆ, predstavnik Instituta za javne financije
 • dr. sc. ANTE ŽIGMAN, predstavnik Hrvatske narodne banke
 • doc. dr. sc. SAŠA DREZGIĆ, iz reda predstavnika ekonomskih fakulteta
 • dr. sc. NATAŠA ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, iz reda predstavnika pravnih fakulteta.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnoj odgovornosti 46.72 KB
PDF Odluka o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku 29.19 KB
PDF Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku 19.81 KB

Odbor za fiskalnu politiku

Odbor za fiskalnu politiku osnovan je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Odbora za fiskalnu politiku od 25. ožujka 2011., a rješenjem Vlade Republike Hrvatske imenovani su članovi Odbora za fiskalnu politiku u sastavu:

 • dr. sc. DANIJEL NESTIĆ, predstavnik Ekonomskog instituta Zagreb
 • dr. sc. VJEKOSLAV BRATIĆ, predstavnik Instituta za javne financije
 • dr. sc. ANTE ŽIGMAN, predstavnik Hrvatske narodne banke
 • mr. VESNA KASUM,dipl.oec predstavnik Državnog ureda za reviziju
 • prof. dr. sc. LAJOŠ ŽAGER, predstavnik Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr. sc. NIKŠA NIKOLIĆ, predstavnik Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
 • prof. dr. sc. HRVOJE ARBUTINA, predstavnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Predsjednik Odbora za fiskalnu politiku je ministar financija Slavko Linić.

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti koji je stupio na snagu 1. siječnja 2011. uvedena su fiskalna pravila u okviru kojih Vlada Republike Hrvatske utvrđuje i provodi svoju fiskalnu politiku.

Osnovna zadaća Odbora je razmatrati i procjenjivati primjenu fiskalnih pravila, odnosno:

 • razmatranje i procjena primjene fiskalnih pravila utvrđenih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu državnog proračuna za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
 • razmatranje i procjena primjene fiskalnih pravila utvrđenih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna i prijedlogu izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
 • razmatranje i procjena primjene fiskalnih pravila utvrđenih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 • razmatranje i procjena dokumenata koje donosi Vlada Republike Hrvatske, a vezani su uz proces izrade državnog proračuna i projekcija
 • razmatranje i procjena mjera unapređenja učinkovitosti i održivosti sustava javnih financija

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o fiskalnoj odgovornosti 41.35 KB
PDF Odluka o osnivanju Odbora za fiskalnu politiku 21.26 KB
PDF Poslovnik o radu Odbora za fiskalnu politiku 39.77 KB

Stajališta i priopćenja

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Prvo stajalište Odbora za fiskalnu politiku, srpanj 2011. 40.65 KB
PDF Drugo stajalište Odbora za fiskalnu politiku, listopad 2011. 12.74 KB
PDF Treće stajalište Odbora za fiskalnu politiku, lipanj 2013. 315.37 KB
PDF Četvrto stajalište Odbora za fiskalnu politiku, srpanj 2013. 19.62 KB
PDF Peto stajalište Odbora za fiskalnu politiku, studeni 2013. 73.79 KB
PDF Priopćenje sa 4. sjednice Odbora za fiskalnu politiku 22.53 KB
PDF Priopćenje sa 8. sjednice Odbora za fiskalnu politiku 33.05 KB
PDF Priopćenje sa 9. sjednice Odbora za fiskalnu politiku 13.61 KB
PDF Sjednice i sastanci Odbora za fiskalnu politiku 40.45 KB

Dokumenti na engleskom

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Fiscal responsibility act 28.14 KB
PDF Position paper of the fiscal policy committee on the application of fiscal rules established by the Fiscal Responsibility Act for 2012. 176.22 KB