Podzakonski akti

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, br. 104/18) propisuje uvjete za provedbu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, postupak vrednovanja stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, način utvrđivanja i dokazivanja stalnog stručnog usavršavanja, vođenje evidencije o obavljenom stalnom stručnom usavršavanju i druge pojedinosti u vezi sa stalnim stručnim usavršavanjem ovlaštenih revizora.

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (Narodne novine, br. 27/19) propisuje sadržaj zahtjeva, način podnošenja zahtjeva i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu, ovlaštenom revizoru iz druge države članice, ovlaštenom revizoru iz treće zemlje, dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev za registraciju revizorskog društva iz druge države članice, registraciju revizora u trećoj zemlji i subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji te iznos naknade.