Planiranje i izvješćivanje

Planiranje

Planiranje unutarnje revizije zahtjeva kompetentnost i znanje o širokom rasponu područja kao što su dobro poznavanje upravnog područja i funkcionalnih aktivnosti korisnika proračuna te poznavanje područja upravljanja rizicima i unutarnjih kontrola.

Osnova za obavljanje poslova unutarnje revizije jesu strateški i godišnji plan unutarnje revizije.

Strateški plan unutarnje revizije se izrađuje primjenom metodologije strateškog planiranja, temeljem procjene rizika za trogodišnje razdoblje. Strateškim planom se iznose ciljevi unutarnje revizije i strateško usmjerenje jedinice za unutarnju reviziju u pogledu resursa i budućeg razvoja.

Godišnji plan unutarnje revizije se izrađuje na temelju strateškog plana za jednu kalendarsku godinu u skladu s postojećim resursima. Godišnji plan sadrži opće i specifične ciljeve i predlaže revizije koje će se obaviti u idućoj godini.

Odgovorna osoba institucije dužna je donijeti strateški i godišnji plan unutarnje revizije do kraja tekuće godine, za naredno razdoblje.

Uputa za izradu strateskog i godisnjeg plana unutarnje revizije 

Izvještavanje o aktivnostima unutarnje revizije

Odgovorna osoba institucije o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije izvještava na godišnjoj razini sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Podaci iz obrasca "Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini" koje se predaje uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, unose se i u elektronički upitnik u svrhu obrade podataka i analize.

Elektronički upitnik će biti dostupan od 1. ožujka 2017.