PHARE

Cilj programa PHARE je pomoći državama korisnicama pri provedbi reformi nužnih za pristupanje Europskoj uniji, te ih pripremiti za korištenje strukturnih fondova Europske unije:

  • Europskog fonda za regionalni razvoj - ERDF i
  • Europskog socijalnog fonda - ESF.

Krajnji korisnici sredstava PHARE programa su:

  • ministarstva i ostala tijela državne uprave,
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
  • nevladine, neprofitne organizacije.
Više o programu