Odobrenje za rad ovlaštenom revizoru iz druge države članice i registracija revizorskog društva iz druge države članice

Odobrenje za rad ovlaštenom revizoru iz druge države članice

U skladu s odredbama članka 22. Zakona, Ministarstvo financija izdat će odobrenje za rad za obavljanje zakonske revizije fizičkoj osobi iz druge države članice kojoj je odobrenje za rad ovlaštenog revizora izdalo nadležno tijelo njezine matične države članice, pod uvjetom da položi ispit osposobljenosti koji provodi Ministarstvo financija, u skladu s člankom 23. Zakona i temeljem njega donesenim podzakonskim aktom.

Fizička osoba iz druge države članice podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje zakonske revizije na obrascu V. koji se može preuzeti ovdje.

Za izdavanje odobrenja za rad fizička osoba iz druge države članice plaća naknadu u iznosu od 1.200,00 kuna.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad fizička osoba iz druge države članice prilaže sljedeću dokumentaciju:

  1. potvrdu o položenom ispitu osposobljenosti u Republici Hrvatskoj
  2. presliku osobne iskaznice ili putne isprave 
  3. potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad.

Zahtjev s odgovarajućim prilozima se može dostaviti i u obliku elektroničke isprave na adresu: e-mail kontakt

Registracija revizorskog društva iz druge države članice

U skladu s odredbama članka 25. Zakona, Ministarstvo financija će registrirati za obavljanje zakonske revizije pravnu osobu iz druge države članice kojoj je odobrenje za rad revizorskog društva izdalo nadležno tijelo matične države članice, pod uvjetom da glavni revizijski partner koji obavlja zakonsku reviziju u ime tog revizorskog društva ima odobrenje za rad Ministarstva financija.

Zahtjev za registraciju za obavljanje zakonske revizije revizorsko društvo iz druge države članice podnosi Ministarstvu financija na obrascu VI. koji se može preuzeti ovdje.

Za registraciju revizorskog društva iz druge države članice plaća se naknada u iznosu od 4.000,00 kuna.

Uz zahtjev za registraciju za obavljanje zakonske revizije revizorskog društva iz druge države članice podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju:

  1. odobrenje za rad ili potvrdu nadležnog tijela matične države članice, ne stariju od tri mjeseca
  2. potvrdu o radnom statusu glavnog revizijskog partnera
  3. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi revizorsko društvo moglo počiniti trećim osobama obavljanjem revizorskih usluga u Republici Hrvatskoj
  4. poslovnu adresu u Republici Hrvatskoj, ako je primjenjivo
  5. potvrdu o plaćenoj naknadi za registraciju.

Zahtjev s odgovarajućim prilozima se može dostaviti i u obliku elektroničke isprave na adresu: e-mail kontakt