Odobrenje za rad ovlaštenom revizoru

U skladu s odredbama članka 7. stavka 1. Zakona i članka 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (Narodne novine, broj 27/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik),

Ministarstvo financija izdat će odobrenje za rad za obavljanje revizorskih usluga fizičkoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. ima položen revizorski ispit i
  2. ima dobar ugled.

Revizorski ispit organizira i provodi Hrvatska revizorska komora, najmanje jednom godišnje, nakon provedenog obaveznog stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita od strane Hrvatske revizorske komore i drugih organizatora, prema programu na koji prethodnu suglasnost daje Ministarstvo financija. Izdavanjem odobrenja za rad fizička osoba stječe naziv ovlaštenog revizora.

Za izdavanje odobrenja za rad fizička osoba plaća naknadu u iznosu od 1.200,00 kuna.

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje revizorskih usluga koji podnosi fizička osoba može se preuzeti ovdje.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad fizička osoba prilaže sljedeću dokumentaciju:

  1. potvrdu o položenom revizorskom ispitu
  2. presliku osobne iskaznice ili putovnice
  3. potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad.

Obrazac upitnika u vezi svih okolnosti koje bi mogle utjecati na dobar ugled fizičke osobe koji se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, može se preuzeti ovdje.

Zahtjev s odgovarajućim prilozima se može dostaviti i u obliku elektroničke isprave na e-mail kontakt