Obveznice - godišnji plan izdavanja

Kalendar planiranih izdavanja obveznica u RH u 2007. godini

Redni broj Datum izdanja Indikativni iznos (mil.HRK)
1 8. veljače 2.500*
2 6. srpnja 3,500
3 25. rujna 3,000
Napomena: iznosi označeni sa zvjezdicom su ostvareni iznosi na već održanom izdanju