Započelo javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (PRIIP-ovi)

02. ožujka 2018.

Na internetskoj stranici E-Savjetovanja započelo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode kojeg možete pronaći ovdje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7020

Javno savjetovanje trajat će od 27. veljače 2018. godine do 29. ožujka 2018. godine.

Nacrtom prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode čije se donošenje predlaže, omogućuje se provedba Uredbe (EU) 1286/2014 na način da se određuju:

- tijelo nadležno za provođenje nadzora nad primjenom Uredbe (EU) 1286/2014, djelokrug rada i ovlasti nadležnog tijela
- mehanizmi koji potiču prijave mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) 1286/2014
- prekršaji za postupanje protivno Uredbi (EU) 1286/2014 i visina novčanih kazni za pojedine prekršaje pravnih i fizičkih osoba.

PRIIP-ovi uključuju, između ostalog, investicijske proizvode kao što su udjeli u investicijskim fondovima, police životnog osiguranja s elementom ulaganja, strukturirane proizvode i strukturirane depozite. Razlog donošenja Uredbe (EU) 1286/2014 je ukloniti različitosti PRIIP-ova koji variraju ovisno o ponudi PRIIP-ova u gospodarskoj grani i zbog razlike u nacionalnim propisima, čime se stvaraju nejednaki uvjeti za različite proizvode i njihovu distribuciju i dodatne prepreke za unutarnje tržište financijskih usluga i proizvoda.

Stoga se izravno primjenjivom Uredbom (EU) br. 1286/2014 osigurava pružanje malim ulagateljima potrebnih informacija za ulaganja kod kojih iznos koji se vraća malom ulagatelju podliježe fluktuacijama zbog izloženosti referentim vrijednostima ili podliježe učinkovitosti jedne ili više imovina koje mali ulagatelj nije izravno kupio, utvrđuju zajednički standardi za sastavljanje dokumenta s ključnim informacijama, kako bi se osiguralo da bude razumljiv malim ulagateljima, povjerava sastavljanje dokumenta s ključnim informacijama izdavateljima PRIIP-ova budući da oni najbolje poznaju proizvod, prebacuje odgovornosti za točnost dokumenta s ključnim informacijama na izdavatelje PRIIP-ova i dr.