U prvom polugodištu 2016. godine smanjen ukupni manjak proračuna opće države

13. rujna 2016.

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, u prvom polugodištu 2016., prema nacionalnoj metodologiji, manjak proračuna konsolidirane opće države ostvaren je u iznosu od 518 milijuna kuna ili 0,2% BDP-a. Manjak državnog proračuna iznosio je 2,4 milijarde kuna ili 0,7% BDP-a, što je 5,1 milijardu kuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna ostvarili su višak od 304 milijuna kuna ili 0,1% BDP-a, a jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te županijske uprave za ceste zabilježile su višak od 1,6 milijardi kuna ili 0,5% BDP-a.