Svečanost zatvaranja projekta financiranog iz sredstava EU “Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola”

14. lipnja 2019.

Svečanost zatvaranja projekta financiranog iz sredstava EU “Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola”

Dana 13. lipnja 2019. u Ministarstvu financija Republike Sjeverne Makedonije održano je svečano zatvaranje projekta "Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola". Ovaj projekt koji je financiran iz sredstava EU je proveden u partnerstvu između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva financija Republike Sjeverne Makedonije koje je ujedno i glavni korisnik projekta. Projekt vrijedan 250.000,00 EUR započeo je 15. listopada 2018. i trajao je 8 mjeseci.


Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u zemlji kako bi se osigurala učinkovita upravljačka odgovornost, transparentnost i dobro financijsko upravljanje javnim sredstvima u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom EU.

Projektne aktivnosti su uspješno provedene te su sljedeći rezultati ostvareni:


• pripremljen nacrt novog Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
• razvijeni novi priručnici i smjernice za praktičnu implementaciju financijskog upravljanja i kontrola te unutarnju reviziju,
• pilot unutarnje revizije provedene kod 3 korisnika proračuna,
• razvijeni novi metodološki alati za praćenje i provjeru kvalitete uspostavljenog sustava financijskog upravljanja i kontrola te unutarnje revizije,
• organizirane izobrazbe za osobe uključene u financijsko upravljanje i kontrole te unutarnje revizore sa državne i lokalne razine, a na kojima je sudjelovalo ukupno 528 sudionika.Projektne aktivnosti podržale su provedbu prioriteta za razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola (eng. Public Internal Financial Control - PIFC) sadržanih u novom PIFC Policy Paper-u i Akcijskom planu za razdoblje 2019.-2021. te Programu reforme upravljanja javnim financijama 2018.-2021.Tijekom svečanosti dr.sc. Shiret Elezi, zamjenica ministra financija Republike Sjeverne Makedonije, gđa Paulina Stanoeva, voditeljica programa, Sektor za javne financije u Delegaciji Europske unije te njezina ekselencija gđa Danijela Barišić izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske obratili su se sudionicima. Voditelj projekta zemlje korisnice g. Trajko Spasovski, Ministarstvo financija Republike Sjeverne Makedonije i voditeljica projekta države članice gđa Danijela Stepić, Ministarstvo financija Republike Hrvatske predstavili su ostvarene projektne rezultate.