Svečano zatvoren Twinning projekt „CRO CUSTOMS AUDIT“

12. lipnja 2018.

Svečano zatvoren Twinning projekt „CRO CUSTOMS AUDIT“

„Daljnje usklađivanje Carinske uprave s pravnom stečevinom Europske unije u području obavljanja inspekcijskih nadzora" financirano je iz Prijelaznog instrumenta Europske unije za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo financija, Carinska uprava i Agencija za europske integracije i gospodarski razvoj Republike Austrije predstavili su na današnjem svečanom zatvaranju rezultate provedbe Twinning projekta „Daljnje usklađivanje Carinske uprave s pravnom stečevinom Europske unije u području obavljanja inspekcijskih nadzora".

Cilj ovog projekta, ukupne vrijednosti 770.000,00 EUR, bio je jačanje kapaciteta Carinske i Porezne uprave u području obavljanja inspekcijskih nadzora, kako bi se dodatno unaprijedila provedba zaštite financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske. Projekt doprinosi ispunjavanju prioriteta i ciljeva iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i odgovarajućih nacionalnih propisa, putem daljnjih usklađivanja postupaka i mehanizama u području nadzora te provedbom izobrazbe stručnih službenika Carinske i Porezne uprave.

Prilikom svečanog zatvaranja projekta nazočnim sudionicima pozdravnim govorima obratili su se: mr. sc. Hrvoje Čović, pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave, gosp. Denis Redžepagić, zamjenik voditeljice Odjela za političko izvještavanje i analize pri Predstavništvu Europske komisije u RH, gosp. Bernhard Herics, direktor Agencije za europske integracije i gospodarski razvoj pri Saveznom ministarstvu financija Republike Austrije te gđa Nirvana Sokolovski, Nacionalna kontakt točka za Twinning u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Projektne aktivnosti provedene od siječnja 2017. do lipnja 2018. predstavili su predstavnik Twinning partnera na projektu, gosp. Walter Rieder, voditelj projekta države partnera, kao i voditelj projekta države korisnice gosp. Antonio Mučnjak, koordinator u Sektoru za nadzor Ministarstva financija, Carinske uprave.