Svečano otvaranje Projekta „Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“

30. svibnja 2019.

Svečano otvaranje Projekta „Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“

U Ministarstvu financija je dana 6. svibnja 2019. godine održano svečano otvaranje Projekta „Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave" financiranog iz EU sredstava. Ukupna vrijednost Projekta i dodjele bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda je 3.998.825,00 HRK.

Glavne aktivnosti Projekta su stvaranje pravnog okvira radi ujednačenog načina ocjene i postupka odobravanja investicijskih projekata, osposobljavanje obveznika za primjenu pravnog okvira i osiguravanje IT podrške za prijavu i praćenje investicijskih projekata na državnoj razini.
Na sastanku su prisustvovale osobe zadužene za financije, strateško i investicijsko planiranje tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao partneri u provedbi projekta i/ili budući korisnici rezultata Projekta.

Nazočnima se uvodno obratila glavna državna rizničarka, gđa Ivana Jakir-Bajo. Nakon uvodnih riječi, Ključna stručnjakinja na projektu dr. sc. Mihaela Grubišić Šeba iz Odvjetničkog društva Kovačević, Prpić i Simeunović održala je prezentaciju u sklopu koje su predstavljeni osnovni ciljevi i rezultati projekta, opisane glavne projektne aktivnosti te je dan vremenski horizont provedbe projekta.