Republika Hrvatska izdala obveznice dospijeća 2022. u nominalnom iznosu od EUR 500 milijuna i II. tranšu obveznica dospijeća 2029. u nominalnom iznosu od HRK 5,0 milijardi

04. veljače 2019.

ZAGREB, 1. veljače 2019. - Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje obveznica dospijeća 2022. u nominalnom iznosu od EUR 500 milijuna te izdanje druge tranše obveznica dospijeća 2029. godine u nominalnom iznosu od HRK 5,0 milijardi.

 

Dan nakon uspješne aukcije trezorskih zapisa u iznosu EUR 1.048.150.000 ročnosti 15 mjeseci koja je državi osigurala sredstva bez troška financiranja (prinos 0,00%) za potrebe refinanciranja trezorskog zapisa u dospijeću, Ministarstvo financija uspješno je prikupilo sredstva duže ročnosti dospijeća.

Knjiga upisa otvorena je 1. veljače 2019. godine u 9:00 sati te zatvorena isti dan u 13:45 sati. Izdanje trogodišnje obveznice realizirano je uz prinos od 0,66%, dok je na desetogodišnju obveznicu ostvaren prinos od 2,41%.

Ukupan konsolidirani iznos zaprimljenih ponuda na upis iznosio je približno 19 milijardi kuna, otprilike dvostruko više od konačnog iznosa izdanja obje obveznice, čime je Ministarstvo financija bilo u komfornoj poziciji izdati obveznice uz iznimno nisku premiju novog izdanja od svega 0,02 p.p. iznad tržišne krivulje prinosa obveznica Republike Hrvatske što predstavlja vrlo povoljne uvjete financiranja s obzirom na sve ključne parametre ocjene uspješnosti izdanja.

Izdanje obveznica različitih ročnosti zadovoljilo je potrebe svih ključnih skupina ulagatelja obzirom na njihov investicijski horizont, pri čemu su u obveznici kraćeg dospijeća dominantna skupina ulagatelja bile komercijalne banke, dok su za obveznicu dužeg dospijeća najveći interes pokazali mirovinski fondovi. Također, postignuti uvjeti izdanja i snažna potražnja dodatno naglašavaju vrlo visoku razinu raspoložive likvidnosti domaćeg tržišta i atraktivnost spomenutog izdanja za domaću investicijsku zajednicu.

Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 5. veljače 2019. godine.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem bit će upotrijebljena za refinanciranje trezorskog zapisa nominalnog iznosa EUR 1,5 milijardi koji dospijeva 7. veljače 2019. te financiranje općih potreba državnog proračuna.

Izdanje Obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi Zajedničkih vodećih agenata, pokrovitelja izdanja i agenata uvrštenja.