Registar koncesija – javni podaci

09. lipnja 2011.

Sukladno odredbi Zakona o koncesijama (NN 125/08) o potrebni objave Javnih podataka Registra koncesija, Ministarstvo financija u nastavku daje slijedeće priopćenje za javnost.
Registar koncesija ustrojen je na temelju Zakona o koncesijama i u skladu s Pravilnikom o ustroju i vođenju Registra koncesija (NN 9/09).

Registar koncesija jedinstvena je elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim koncesijama ugovorenim na području Republike Hrvatske, koju vodi Ministarstvo financija. Financijska agencija (FINA) na temelju ugovornog odnosa s Ministarstvom financija, obavlja poslove održavanja Registra i upisa ugovora.

U Registru koncesija se prikupljaju, evidentiraju i pohranjuju podaci iz dokumentacije, upravlja se bazom podataka, osigurava dostupnost podacima te osigurava zaštita baze podataka i arhiviranih dokumenata.

Subjekti upisa u Registar koncesija su obje strane potpisnice ugovora (davatelj koncesije i koncesionar),a sukladno Pravilniku o upisu i vođenju Registra koncesija (NN 9/09).
Zakonom o koncesijama, sukladno članku 44. jamči se dostupnost javnosti podataka.
Javni podacima, sukladno članku 44. Zakona o koncesijama smatraju se:
- naziv davatelj koncesije,
- OIB davatelja koncesije,
- naziv koncesionara,
- datum početka ostvarivanja koncesije,
- datum isteka koncesije,
- naziv (vrsta) koncesije,
- lokacija koncesije,
- važeći koeficijent za obračun naknade za koncesiju.

Pristup javnim podacima bit će omogućen svim pravnim i fizičkim osobama te građanima putem interneta na stranicama www.fina.hr i www.mfin.hr bez upotrebe smart kartice i korisničkih prava te bez naknade.

više