Priopćenje za javnost

22. kolovoza 2019.

Vlada Republike Hrvatske donijela je na današnjoj sjednici Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća za 2018. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Razvojne banke Vijeća Europe (CEB).

U skladu sa Zakonom o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora  i Uredbom o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora, Ministarstvo financija obavlja pregled portfelja te izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o stanju portfelja javnih projekata financiranih zajmovima međunarodnih financijskih institucija (IBRD, EIB, EBRD i CEB).

Ministarstvo financija obavilo je godišnji pregled portfelja javnih projekata financiranih u 2018. godini zajmovima i darovnicama IBRD-a, EIB-a, EBRD-a i CEB-a. Pregled portfelja obavljen je na temelju izvješća spomenutih međunarodnih financijskih institucija i izvješća koja su dostavile institucije nadležne za provedbu projekata te korisnici zajmova i darovnica. Rezultat navedenog pregleda portfelja je Godišnje izvješće za 2018. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama spomenutih međunarodnih financijskih institucija, u kojemu su pojedinačno po svakom projektu istaknute glavne činjenice vezane uz njegovu provedbu, poteškoće koje se javljaju te prijedlozi za njihovo rješavanje.

Tijekom 2018. godine aktivan portfelj u javnom sektoru činilo je 27 projekata i 2 programa. Navedeni projekti i programi financirani su zajmovima vrijednim oko 2,54 milijarde eura te darovnicom i donatorskim sredstvima vrijednim oko 19,08 milijuna eura, a odnose se na sektore malog i srednjeg poduzetništva te mid-cap poduzeća, sektor željeznica, cesta, zdravstva, sufinanciranje EU fondova itd.

Tablica