Priopćenje

21. veljače 2019.

Priopćenje

Ministar financija Zdravko Marić sudjelovao je na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) u utorak, 12. veljače 2019., u Bruxellesu.

Dan prije sastanka ECOFIN-a, održan je redovni sastanak Euro skupine i sastanak Euro skupine u proširenom sastavu. U proširenom sastavu ministri su nastavili raspravu o proračunskom instrumentu za konvergenciju i konkurentnost za europodručje i države u tečajnom mehanizmu (ERM II), a u kontekstu produbljivanja Ekonomske i monetarne unije.

U okviru radnog doručka, predstavljen je izvještaj s redovnog sastanka Euro skupine, nakon čega su ministri održali raspravu o gospodarskoj situaciji u EU.

U okviru zakonodavnog dijela sastanka ECOFIN-a, potvrđen je opći pristup Vijeća u pogledu Prijedloga Uredbi kojima se preispituje i revidira učinkovitost Europskog sustava financijskog nadzora.

U ne zakonodavnom dijelu sastanka, razmijenjena su mišljenja o učinkovitijem i demokratičnijem načinu odlučivanja o poreznoj politici EU-a, što uključuje i prijedlog za postupan i ciljani prelazak na glasovanje kvalificiranom većinom u okviru redovnog zakonodavnog postupka u određenim područjima zajedničke porezne politike EU-a.

Usvojeni su Zaključci Vijeća o Izvješću o fiskalnoj održivosti za 2018. godinu, Preporuka Vijeća za davanje razrješnice Europskoj komisiji za izvršenje proračuna EU za financijsku godinu 2017. te Zaključci Vijeća o smjernicama za izradu proračuna EU za 2020.