Priopćenje

05. studenoga 2018.

Ministar financija, Zdravko Marić, sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) u utorak, 6. studenoga 2018., u Bruxellesu.

Dan prije sastanka ECOFIN-a, održat će se redovni sastanak Euro skupine, prvo u zatvorenom formatu, a zatim i u uključivom formatu na kojem će se raspravljati o planu započinjanja političkih rasprava o Europskom sustavu osiguranja depozita te reformi Europskog stabilizacijskog mehanizma.

Neposredno prije sastanka ECOFIN-a ministri financija EU-a okupit će se zajedno s predstavnicima država članica EFTA-e na redovnom godišnjem sastanku, na kojem će se među ostalim aktualnim ekonomskim i financijskim temama raspravljati o novim financijskim tehnologijama (FinTech), odnosno mogućnostima koje pružaju i izazovima koje predstavljaju za financijski sektor i ekonomski rast.

U okviru radnog doručka očekuje se izvještaj sa sastanka Euro skupine i rasprava o ekonomskoj situaciji u EU te predstavljanje godišnjeg izvješća Europskog fiskalnog odbora.
Među zakonodavnim aktivnostima, predviđena je politička rasprava o Prijedlogu Direktive o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga (porez na digitalne usluge).

U nezakonodavnom dijelu sastanka, predsjednik Europskog revizorskog suda predstavit će godišnje izvješće o provedbi proračuna EU za 2017. godinu. Očekuje se usvajanje zaključaka vijeća o statistici EU-a, s pregledom postignutog napretka i predstojećih aktivnosti te usvajanje zaključaka Vijeća o klimatskom financiranju.

Na kraju sastanka austrijsko predsjedništvo i Komisija obavijestit će ministre o rezultatima i zaključcima sastanaka skupine G20 i MMF-a održanih u razdoblju 11. - 12. listopada 2018. u Indoneziji.