Priopćenje

13. srpnja 2018.

Priopćenje

Ministar financija Zdravko Marić danas 13. srpnja 2018. godine sudjeluje na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) u Bruxellesu.

Dan prije održavanja sastanka ECOFIN-a, ministar Marić je sudjelovao na obilježavanju 50 godina Carinske unije te je tom prilikom potpisana i Povelja o zajedničkim vrijednostima i glavnim ciljevima carinskih službi država članica EU-a.

Neposredno prije samog sastanka ECOFIN-a, u okviru radnog doručka, Euro skupina je izvijestila ministre o zaključcima s redovnog sastanka koji se održao dan ranije, a Komisija je uz svoje gospodarske prognoze predstavila i nedavne zakonodavne prijedloge o Europskoj investicijskoj stabilizacijskoj funkciji, Programu potpore strukturnim reformama te o Programu InvestEU koji objedinjuje financijske instrumente EU-a koji su trenutno na raspolaganju kao potpora ulaganjima u EU. U okviru doručka, Komisija je izvijestila ministre i o trenutnoj situaciji vezanoj uz poreznu reformu u SAD-u.

U zakonodavnom dijelu sastanka očekuje se razmjena mišljenja među ministrima o dva porezna dosjea; izmjeni prijedloga Direktive o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma prijenosa porezne obveze te o izmjeni prijedloga Direktive u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise.
U nezakonodavnom dijelu sastanka, AT PRES će predstaviti svoje prioritete u području rada Vijeća ECOFIN-a kao i plan rada oko poreznih dosjea, a nastavno na zaključke Europskog vijeća. Pored toga, očekuje se izvješće s Euro Summita u proširenom formatu. Za kraj sastanka predviđeno je odobravanje zajedničkih poruka EU-a za sastanak skupine G20 koji će se održati 21. i 22. srpnja 2018. u Buenos Airesu.

Na fotografiji su ministar financija Zdravko Maric i francuski ministar financija Bruno Le Maire.