Priopćenje

12. ožujka 2018.

Priopćenje

Državni tajnik Željko Tufekčić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN) u utorak, 13. ožujka 2018., koji se održava Bruxellesu.

Prije samog sastanka ECOFIN-a, održat će se radni doručak na kojem se očekuje izvještaj sa sastanka Euro skupine, te rasprava o ekonomskoj situaciji u EU.

U zakonodavnom dijelu sastanka Vijeća ECOFIN-a, očekuje se postizanje političkog dogovora o Prijedlogu Direktive o izmjeni Direktive u pogledu obvezne razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje. Predloženom izmjenom se nastoji propisati pravni okvir za obveznu automatsku razmjenu informacija o potencijalno agresivnim aranžmanima poreznog planiranja, što bi u konačnici, trebalo doprinijeti borbi protiv sprječavanja smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti.
Očekuje se i rasprava s ciljem postizanja općeg pristupa Vijeća vezano uz paket mjera za smanjenje rizika u bankarskom sektoru, kojim se nastavlja daljnja reforma bankovnog sustava EU.

U okviru nezakonodavnog dijela sastanka, Komisija će prezentirati izvješća za države članice koja su objavljena 7. ožujka te rezultate provedenih dubinskih analiza. Pored toga, očekuje se razmjena mišljenja o provedbi Posebnih preporuka Vijeća EU s fokusom na rast produktivnosti, te usvajanje Zaključaka Vijeća o posebnom izvještaju Europskog revizorskog suda o Proceduri makroekonomskih neravnoteža.

Za kraj sastanka predviđeno je usvajanje Smjernica za sastanak skupine G20 koji se održava 19. i 20. ožujka u Buenos Aires-u.