Priopćenje

22. siječnja 2018.

Priopćenje

Državni tajnik Željko Tufekčić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN) u utorak, 23. siječnja 2018., koji se održava Bruxellesu.

Prije samog sastanka ECOFIN-a, održat će se radni doručak na kojem se očekuje izvještaj sa sastanka Euro skupine, te rasprava o ekonomskoj situaciji u EU.

U zakonodavnom dijelu sastanka Vijeća ECOFIN-a, Komisija će predstaviti plan za produbljivanje Ekonomske i monetarne unije (EMU), objavljen 6. prosinca 2017., zajedno s konkretnim zakonodavnim prijedlozima, koji bi se trebali usvojiti u narednih 18 mjeseci, o čemu će se voditi rasprava među ministrima. 

Komisija će predstaviti i dva prijedloga iz PDV-a koji se odnose na pojednostavljenje procedura za mala i srednja poduzeća te na pojednostavljenje određivanja poreznih stopa.

U okviru nezakonodavnih aktivnosti, predviđena je rasprava o prioritetima bugarskog predsjedanja u okviru formacije Vijeća ECOFIN-a, od kojih se posebno ističu rad na produbljivanju EMU-a, dovršetak Bankovne unije s naglaskom na smanjivanju rizika u bankarskom sektoru i na razvoju Unije tržišta kapitala, rad na Direktivi o zajedničkoj osnovici poreza na dobit (CCTB) te na reviziji Europskog sustava financijskog nadzora.

Vezano uz Europski semestar za 2018., očekuje se usvajanje Zaključaka Vijeća o Godišnjem pregledu rasta za 2018. i Zaključaka Vijeća o Izvješću o mehanizmu upozoravanja za 2018., te odobrenje preporuke Vijeća o ekonomskoj politici europodručja za razdoblje 2018-2019.
U ovom dijelu sastanka predviđena je i rasprava o trenutnoj situaciji vezanoj uz rješavanje problema nenaplativih kredita. Komisija je 18. siječnja 2018. usvojila prvo Izvješće o provedbi Akcijskog plana za rješavanje nenaplativih kredita, te do proljeća 2018. namjerava donijeti sveobuhvatni paket mjera za njihovo rješavanje.