Priopćenje

04. prosinca 2017.

Priopćenje

Ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN) u utorak, 5. prosinca 2017., koje se održava Bruxellesu.

Dan prije održavanja sastanka Vijeća ECOFIN, održat će se sastanak Euro skupine u proširenom formatu na kojem će sudjelovati i ministar financija Zdravko Marić Glavna tema rasprave na sastanku Euro skupine u proširenom formatu odnosit će se na ključne političke prioritete u procesu produbljivanja Ekonomske i monetarne unije (EMU). Prije samog sastanka Vijeća, održat će se radni doručak ministara financija na kojem se očekuje rasprava o ekonomskoj situaciji u Europskoj uniji, te predstavljanje Godišnjeg izvješća Europskog odbora za fiskalnu politiku.

U zakonodavnom dijelu sastanka, održat će se rasprava o izvješću o napretku u pogledu prijedloga za uspostavu Europskog sustava osiguranja depozita, te u pogledu paketa mjera za smanjenje rizika u bankarskom sektoru. Također, Komisija će izvijestiti ministre o trenutnom stanju provedbe Akcijskog plana za rješavanje problema nenaplativih plasmana (NPLs).
Nakon toga, očekuje se kratko predstavljanje novih zakonodavnih prijedloga u području PDV-a koji se odnose na administrativnu suradnju država članica u porezne svrhe.

U okviru nezakonodavnih aktivnosti, predviđeno je usvajanje zaključaka Vijeća o „EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe". Pod točkom koja se odnosi na provedbu Pakta o stabilnosti i rastu, očekuje se usvajanje odluke Vijeća o ukidanju procedure prekomjernog proračunskog manjka u Ujedinjenom Kraljevstvu. Također, očekuje se usvajanje preporuke Vijeća kojom se utvrđuje da Rumunjska nije poduzela efektivne mjere u okviru preventivnog mehanizma Pakta o stabilnosti i rastu, te nove preporuke kojom se nalaže Rumunjskoj otklanjanje utvrđenih odstupanja u odnosu na ciljeve postavljene u okviru preventivnog mehanizma Pakta o stabilnosti i rastu.

Nakon toga, očekuje se prezentacija Komisije te razmjena mišljenja među ministrima o Godišnjem pregledu rasta za 2018., Izvješću o mehanizmu upozoravanja za 2018. i o Preporuci za ekonomsku politiku euro područja. Na kraju sastanaka, ministrima će se po prvi put prezentirati inicijativa EIB-a o uspostavi Europske razvojne banke.