Priopćenje

15. rujna 2017.

Izaslanstvo Ministarstva financija sudjelovat će na neformalnom sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) u petak i subotu, 15. i 16. rujna 2017., u Tallinnu u Estoniji.

Prvi dan, nakon sastanka i konferencije za medije Euro skupine, ministri će sudjelovati na radnom ručku u okviru kojeg će se govoriti o aspektima daljnjeg razvoja Ekonomske i monetarne unije (EMU), te o financijskom okviru Europske unije.

Na prvoj radnoj sjednici, ministri će nastaviti raspravu vezano uz produbljivanje EMU, kako s gledišta fiskalne politike tako i u kontekstu provođenja ekonomskih politika. S tim u vezi, Hrvatska smatra kako će daljnje produbljivanje EMU-a doprinijeti održivom i uravnoteženom gospodarskom rastu, ekonomskoj i socijalnoj konvergenciji, stvaranju novih radnih mjesta, te monetarnoj i financijskoj stabilnosti. Međutim, daljnje produbljivanje EMU-a u smislu stvaranja fiskalne unije i fiskalnog kapaciteta euro područja neće biti moguće dok se ne ostvari harmonizacija fiskalnih politika država članica EU. Hrvatska, kao država članica izvan euro područja, predana je ispunjenju svih preduvjeta za ulazak u sustav Europskog tečajnog mehanizma (ERM II) koji predstavlja prvi korak prema pristupanju euro području. Nakon toga, očekuje se rasprava o implikacijama pojačanih tehnoloških inovacija na funkcioniranje, razvoj i stabilnost bankarskog tržišta i tržišta kapitala, te o njihovom utjecaju na regulatorni okvir. Hrvatska podržava raspravu o ovom pitanju obzirom da će se na taj način potaknuti razmjena znanja i iskustva među državama članicama EU.

Sljedeći dan, u okviru druge radne sjednice, predviđena je rasprava o novim i naprednijim pravilima oporezivanja dobiti koja bi uključivala nove poslovne modele u sklopu kojih se koristi digitalna tehnologija. S tim u vezi, Hrvatska smatra kako je potreban koordinirani i sveobuhvatni pristup na svjetskoj razini kako bi se uklonio jaz u međunarodnim poreznim pravilima s ciljem osiguranja pravednog oporezivanja dobiti i osiguranja jednakih konkurentskih uvjeta za poduzeća. Zaključno će se voditi rasprava o reformi upravljanja u području Carinske unije, s posebnim sagledavanjem novih carinskih IT rješenja kojima bi se uspostavio centralizirani carinski IT sustav. Cilj je osigurati održiv i troškovno prihvatljiv elektronički sustav koji bi bio u skladu sa zahtjevima Jedinstvenog digitalnog tržišta. U tom pogledu, Hrvatska u načelu podržava uspostavljanje centraliziranog carinskog IT sustava, ali uz prethodno provođenje pilot projekta kojim bi se ispitala njegova izvedivost.