Priopćenje

22. svibnja 2017.

Ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN), u utorak, 23. svibnja 2017., u Bruxellesu.

Sastanku Vijeća prethodit će godišnji sastanak guvernera Europske investicijske banke (EIB).
Prva točka dnevnog reda ECOFIN-a namijenjena je postizanju općeg pristupa oko Prijedloga Direktive Vijeća o mehanizmima rješavanja sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u Europskoj uniji (EU), s ciljem donošenja efikasnih i obvezujućih pravila, unapređenja porezne sigurnosti i poticanja investicija i gospodarskog rasta. Zatim je predviđena rasprava o Prijedlogu Direktive Vijeća o zajedničkoj osnovici poreza na dobit kojom se prvenstveno žele postaviti jedinstveni standardi oporezivanja u poslovanju multinacionalnih društava te omogućiti daljnje jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta EU na globalnoj razini. Ministri će raspravljati o slobodi kretanja kapitala te će se u sklopu ove teme osvrnuti na izvješće Odbora za ekonomiju i financije iz 2016. godine u kojem se procjenjuju ključna događanja na tržištima kapitala u posljednje dvije godine, a koje se odnose na političke inicijative poduzete u cilju poboljšanja kapitalnih kretanja, međunarodnu suradnju i prevladavanju preostalih prepreka slobodnom kretanju kapitala i slobodi plaćanja. Ministri će se osvrnuti i na izvješće Komisije koje daje pregled glavnih inicijativa poduzetih u 2016. godini za potporu slobodnom kretanju kapitala i slobodi plaćanja.

Na ECOFIN-u je predviđeno usvajanje zaključaka Vijeća o provedbi Dubinskih analiza u 2017. godini i posebnih preporuka za države članice iz 2016. godine, koje Hrvatska u potpunosti podržava. U skladu s utvrđenim neravnotežama u RH, Vlada je predana nastavku rada na provedbi posebnih preporuka i poduzima sve potrebne mjere za ispravljanje fiskalnih i sveukupnih ekonomskih neravnoteža.

Predsjedništvo i Komisija izvijestit će ministre o zaključcima sastanka ministara financija i guvernera središnjih banaka zemalja G20 (održanom od 20. - 21. travnja 2017.), te proljetnih sastanaka MMF-a i Svjetske banke (21. - 23. travnja 2017.).

Nakon sastanka ECOFIN-a predviđen je dijalog EU-a sa zemljama Zapadnog Balkana i s Turskom, tijekom kojeg se očekuje usvajanje zajedničkih zaključaka Vijeća. Zaključci sadrže ocjenu gospodarske i financijske situacije u navedenim zemljama, te preporuke za daljnje reformske aktivnosti. Države članice EU predstavljat će malteško predsjedništvo. Dijalog EU-a sa zemljama Zapadnog Balkana i s Turskom prethodno je održan u okviru Odbora za ekonomiju i financije i Odbora za ekonomsku politiku, na kojem je Hrvatska posebno podržala BiH reformske napore i put ka članstvu u EU.