Priopćenje

20. veljače 2017.

Priopćenje

Ministar financija, Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) koji će se održati u utorak, 21. veljače 2017., u Bruxellesu.

Neposredno prije sastanka ECOFIN-a održat će se makroekonomski dijalog u kojem će sudjelovati socijalni partneri s predstavnicima predsjedništva Vijeća EU, Europske komisije i Europske središnje banke kako bi zajednički sagledali trenutnu gospodarsku situaciju, buduća kretanja i odgovarajuće političke mjere, te razmijenili mišljenja o ulozi fiskalne politike u potpori gospodarskog rasta.

U sklopu radnog doručka, ministri će se informirati o zaključcima sastanka Euro skupine održanog dan prije ECOFIN-a, te će biti dan pregled Zimskih ekonomskih prognoza Europske komisije kojima se ažuriraju makroekonomski pokazatelji država članica i euro područja. Također predviđeno je i predstavljanje tumačenja čl. 5. Međuvladinog sporazuma o načinu prijenosa i objedinjavanja doprinosa prikupljenih na nacionalnom nivou u jedinstveni sanacijski fond (IGA), te predstavljanje trenutnog stanja o radu na Direktivi o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza (ATAD 2), koja će ujedno biti i prva točka dnevnog reda sastanka ECOFIN. Neusklađenošću hibridnih aranžmana iskorištavaju se razlike u poreznom tretmanu subjekta ili instrumenta na temelju zakona dviju ili više poreznih jurisdikcija kako bi se postiglo dvostruko neoporezivanje. Navedenom direktivom utvrđuju se pravila za suzbijanje hibridnih neusklađenosti koje uključuju treće zemlje, nastoje se ukloniti hibridne neusklađenosti koje uključuju stalne poslovne jedinice kako unutar EU tako i u trećim zemljama, kao i pravila za utvrđivanje hibridnih transfera, uvezene neusklađenosti i neusklađenosti dvostruke rezidentnosti. Republika Hrvatska podržava kompromisni prijedlog malteškog predsjedništva s ciljem postizanja dogovora između država članica o prijedlogu navedene direktive.

U ne zakonodavnom dijelu sastanka, ministri financija će se osvrnuti na daljnje postupanje u vezi sa zaključcima Vijeća od 8. studenog 2016. koji se odnose na kriterije i proces uspostavljanja EU popisa nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, te čije daljnje uspostavljanje Republika Hrvatska podupire.

U sklopu pripreme ministara financija i guvernera središnjih banaka za sastanak skupine G20 koji će se održati 17. i 18. ožujka u Baden-Badenu, predviđeno je davanje mandata Odboru Vijeća EU za ekonomiju i financije (EFC) za izradu zajedničkog stava EU.

Na kraju se očekuje prihvaćanje nacrta preporuka Vijeća za davanje razrješnice Europskoj komisiji za izvršenje proračuna EU za financijsku godinu 2015. koji Republika Hrvatska u potpunosti podržava, kao i nacrt Zaključaka Vijeća o smjernicama za izradu proračuna EU za 2018. godinu.